Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kommunene kan søke tilskudd til psykologstillinger - andre utlysning med søknadsfrist 15. september 2018.

Søknad sendes Fylkesmannen.

Beløp: 22.5 millioner kroner.

Prioriteringer:

  • Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd skal prioriteres
  • Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016‐2020)

Se Helsedirektoratets utlysning av tilskuddsmidlene. Her finner du relevant informasjon og søknadsskjemaer.

Neste år er siste mulighet kommunene har til å søke om midler før lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft fra 2020.