Tilskuddsordninger


15.01.2019

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for 2019

Kommunene i Aust- og Vest-Agder kan søke og rapportere om tilskudd - søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - søknadsfrist 01.03.19.


09.01.2019

Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunene

Kommunene kan søke om tilskudd for å styrke feltet - søknadsfrist 1. mars 2019.


03.01.2019

Dagny Herlofson Hansens legat 2019

Personer med fysiske handicap som er bosatt i Aust-Agder kan søke om midler fra legatet - søknadsfrist 27. februar 2019.


20.12.2018

Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Kommunene kan søke Helsedirektoratet om tilskudd - søknadsfrist 31. januar 2019.


20.12.2018

Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2019

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet skal styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester. Søknads- og rapporteringsfrist 1. mars 2019.


15.12.2018

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene 2019

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2019.


12.12.2018

Styrking og utvikling av helsestasjons‐ skolehelsetjenesten

Kommunene kan søke tilskuddsmidler til styrking og utvikling av helsestasjons‐ skolehelsetjenesten - søknadsfrist 14. januar 2019.


10.12.2018

Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger

Kommunene kan søke tilskuddsmidler som inngår i nasjonalt program for velferdsteknologi - søknadsfrist 1. februar 2019.


04.12.2018

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Helsedirektoratet lyser ut tilskuddsmidler for 18,8 millioner kroner - søknadsfrist 8.1.2019.


28.11.2018

Rekrutteringstilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kommunene kan søke tilskudd til psykologkompetanse - søknadsfrist 10. februar 2019.


Flere nyheter