Erfaringskonferanse for tilskuddsmottakere - kommunale prosjekter innen lindrende behandling

Prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører inviteres til erfaringskonferanse 8. november 2018 ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Dette er en erfaringskonferanse for kommuner som har fått prosjektmidler i 2018, kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Følgende tema står på programmet:

  • Prosjektledelse og råd for implementering
  • Tre kommuner presenterer sine prosjekt
  • Nytt fra fagfeltet palliasjon
  • Forberedende samtaler (forhåndssamtaler), Senter for medisinsk etikk (UiO)

Her finner du fullstendig program og lenke til påmelding.

Påmeldingsfrist 25. oktober 2018.

Oversikt over kommuner som har fått tilskudd i 2018 finner du her.

Kommuner som vurderer å søke prosjektmidler i 2019 er velkommen til å delta.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Vestfold, og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo.