Samarbeid om velferdsteknologi på Agder

Konferansen ble arrangert 9. og 10. mars 2017 av utviklingssentrene i Aust- og Vest Agder i samarbeid med Fylkesmannen, Senter for eHelse ved Universitetet i Agder og Husbanken Sør.

Tema for årets konferanse var «Fra utprøving til drift».

Arrangementkomiteen takker alle som deltok på konferansen; både deltakere, foredragsholdere og leverandører. 

Arrangementkomiteen 2017 består av Kjetil Løyning, Gro Anita Fosse, Elisabeth Holen Rabbersvik, Silje Bjerkås og Ingrid Mydland.

Presentasjonene som ble holdt på konferansen:

 • Viktigheten av fokus på bruk av velferdsteknologi i kommunene, Organisasjons- og utviklingsdirektør Fylkesmannen Aust- og Vest Agder Stein A Ytterdahl
 • Agder i front på e-helse og velferdsteknologi, Wenche P Dehli, Helse- og sosialdirektør Kristiansand kommune.
 • Erfaringer fra Knutepunktet, Anne Lise Sandbakken, Søgne kommune: Nattilsyn og elås og Elisabeth Jeppestøl Abusland, Vennesla kommune: Bruk av multidosedispenser.
 • Erfaringer fra Setesdal, John A. Horve, LMT Setesdal: Integrasjon mellom Tunstall og Visma Omsorg Profil.
 • Erfaringer fra Lister, Cecilie Karlsen, Hilde Kristin Seland Hægeland og Reidun Rasmussen Lister som ressurskommune, multidosedispenser og Ipad bruk til utviklingshemmede
 • Erfaringer fra Lindesnesregionen, Marit Svindland, Lindesnesregionen
 • Erfaringer fra Østre Agder, Silje Bjerkås, Digitalt tilsyn, Tryggere og mer effektive nattjenester, Kristin Jeppestøl, Tvedestrand. Resultater fra pilotprosjektet "Utprøving av Pilly – automatisk medisindispenser hos eldre hjemmeboende"
 • Én innbygger – én journal ved Thor Steffensen, Direktoratet for e- helse, Irene Henriksen Aune, prosjektkoordinator Kristiansand/Agder
 • Avstandsoppfølging for kronisk syke, Roger Nodeland, delprosjektleder teknologi TELMA
 • Agder Living Lab. Systematisk test med bruker i sentrum, Kathrine Melby Holmerud, USHT Aust- Agder
 • Må vi virkelig ha all denne teknologien? Brukermedvirkning og suksesskriterier for å lykkes, Harald Olimb Normann, Pensjonistforbundet
 • Velkommen, Aase Hobbesland, kommunalsjef Risør og leder for Regional koordineringsgruppen Agder (RKG)
 • Velferdsteknologiprogrammet og videre strategi for 2017, Jon Helge Andersen, leder nasjonalt velferdsteknologiprogram, Direktoratet for e-helse.
 • Anbefalingene til tekniske krav for trygghetsskapende teknologi og responstjenester, Thor Steffensen, Direktoratet for e- helse.
 • Agder er utpekt som referanseregion i Europa, hvordan henger dette sammen med pågående prosjekter som M4ALMO og planene for I4Helse, Rune Fensli, UIA
 • Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi, Gro Anita Fosse, prosjektleder og Kjell Pedersen Rise, delprosjektleder anskaffelsen
 • PhD. prosjekter på Agder, Cecilie Karlsen: Velferdsteknologi- erfaringer fra eldre hjemmeboende og Elin Thygesen, In For Care
 • Betydningen av ledelse for digitalisering og innovasjon i helsesektoren, Leif Flak, UIA'
 • Norm for informasjonssikkerhet, John A. Horve, LMT Setesdal