Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


17.08.2018

FILMPREMIERE: Fylkesmannens ungdomsråd med film om retten til et godt og trygt skolemiljø

Filmen har «premiere» under Arendalsuka, under frokostseminaret om psykisk helse i skolen fredag 17. august 2018 på Tyholmen hotell.  Fylkesmann Stein A. Ytterdahl og ungdommer fra Fylkesmannens ungdomsråd vil introdusere filmen. 


02.08.2018

Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger høsten 2018

LIS1-legene i kommunehelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder inviteres til fire samlinger i løpet av høsten 2018.


27.06.2018

Fagdag om tjenester til utviklingshemmede

Velkommen til felles samling for begge Agderfylkene på Dyreparken hotell 18.–19. oktober.


21.06.2018

Smittevernkonferanse

Fylkesmannen inviterer til smittevernkonferanse tirsdag 13. november 2018 i Kristiansand.


19.06.2018

IPLOS dagen 2018

Ledere i pleie- og omsorgstjenesten, IPLOS-kontaktperson/instruktører og andre inviteres til samling 25. oktober 2018 i Kristiansand.


12.06.2018

Et mangfoldig helsearbeid så tidlig som mulig!

Fylkesmannen arrangerer fagsamling over to dager for barnehagemyndigheten i alle kommunene i Agder. «Helsefremmende barnehager» er temaet.


11.06.2018

E-læringskurs i palliasjon og demens

Folkehelse- og eldreminister Åse Michaelsen lanserte den 22. mai et nytt e-læringskurs i palliasjon og demens.


07.06.2018

Velkommen til årets Erfaringskonferanse!

Fylkesmannen inviterer til samling 8. og 9. november 2018 på Dyreparken Hotell i Kristiansand.


06.06.2018

Arendalsuka - frokostseminar om psykisk helse i skolen

Fylkesmannen inviterer til frokostseminar fredag 17. august på Tyholmen hotell.


24.05.2018

Retting av støyforhold – bruk av lydanlegg på sommerleir

Sivilombudsmannen har kommet med uttalelse i sak der Justøy familiecamp påklaget Fylkesmannens saksbehandling.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel