PRESSEINVITASJON: Kronprinsesse Mette Marit besøker Stine Sofies stiftelse, og åpner Kortfilmfestivalen onsdag 13. juni

Husk akkreditering. Se vedlagte program.

H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit vil besøke Stine Sofies stiftelse onsdag 13. juni kl 15.00, der hun vil bli orientert om stiftelsens arbeid, og vist rundt på kompetansesenteret. Kronprinsessen vil også møte barna som er på senteret denne uken. Det vil være mulig å fotografere ved ankomst og avreise. Ellers gjelder 100% fotoforbud ved senteret. Pressen vil få til disposisjon eget lokale mellom ankomst og avreise.

Kl 18.00 vil Kronprinsessen åpne årets Kortfilmfestival i Grimstad Kulturhus.

Se vedlagte presseprogram for flere detaljer.

Akkreditering til kommunikasjonsrådgiver Ole Wilhelm Svensen innen kl 14.00 i morgen, tirsdag 11. juni.