Elektronisk melding om valg av forliksrådsmedlemmer og oppnevning av midlertidige stedfortredere

Nå kan kommunen sende digital melding om valg av nye forliksrådsmedlemmer og oppnevning av midlertidige stedfortredere.

Det er utviklet to nasjonale elektroniske skjema for forliksrådene.

  • Det ene skjemaet, «Valg av forliksrådsmedlemmer», kan kommunene benytte når de melder inn valg av nytt forliksråd og suppleringsvalg. Skjemaet er også tilrettelagt for de kommunene som har et felles forliksråd eller som har et forliksråd med flere avdelinger. Det er mulig å laste opp dommerforsikringer i skjemaet for de forliksrådsmedlemmene som ikke har vært oppnevnt tidligere. Dette skjemaet finner du her eller oppe til høyre på denne siden.
  • Det andre skjemaet, «Forliksråd – oppnevning av midlertidig stedfortreder» kan forliksrådene ev. kommunene bruke, når de ber Fylkesmannen om å få oppnevnt en stedfortreder for et forliksrådsmøte eller for en periode opp til tre måneder. Skjemaet finner du her, eller oppe til høyre på denne siden.