Forliksrådene

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol.

Fylkesmannen fører administrativt tilsyn med forliksrådene. Fylkesmannen kontrollerer at kommune­styrets valg av forliksmedlemmer er lovlig, og foretar den formelle oppnevnelsen av medlemmene.

Alle kommuner har et forliksråd. Ta kontakt med politiet dersom du ønsker å bruke forliksrådet.

Vis mer


06.06.2018

Elektronisk melding om valg av nye forliksrådsmedlemmer og oppnevning av midlertidige stedfortredere

Nå kan kommunen sende digital melding om valg av nye forliksrådsmedlemmer og oppnevning av midlertidige stedfortredere.