Voksenopplæring

Voksenopplæring og kompetanseutvikling tilbys av kommuner, fylkeskommunen, studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre. Virksomheten reguleres blant annet av voksenopplæringsloven og opplæringsloven.

Fylkesmannen har som oppgave å bidra til nettverksbygging mellom ulike aktører på voksenopplæringsfeltet.

Fylkesmannen følger opp norskopplæringen for minoritetsspråklige voksne som skjer i regi av kommunene. Dette skjer gjennom veiledning, forvaltning av et øremerket tilskudd og kompetanseutvikling for lærere.


07.03.2018

Invitasjon til NAFOs skoleeiernettverk

NAFO arrangerer nå et Skoleeiernettverk i Oslo, mandag 9. april 2018. Alle fylkeskommunale og kommunale skoleeiere er velkomne!


28.11.2017

Tilsyn etter introduskjonsloven i Flekkefjord kommune

Fylkesmannen har våren 2017 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Flekkefjord kommune.


30.09.2017

Tilsyn etter introduksjonsloven i Arendal kommune

Fylkesmannen har våren 2017 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Arendal kommune.


28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Iveland kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Iveland kommune.


28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Vegårshei kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Vegårshei kommune.


28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Audnedal kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Audnedal kommune.


28.11.2016

Tilsyn etter introduksjonsloven i Åseral kommune

Fylkesmannen har i 2016 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Åseral kommune.


23.09.2016

Oppdatert rundskriv til introduksjonsloven

Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (G-01/2016) er nå oppdatert.


12.05.2016

Ny voksenopplæringsundersøkelse – om læring og trivsel på skolen

Utdanningsdirektoratet har laget en ny voksenopplæringsundersøkelse. Formålet med denne undersøkelsen er at voksne i grunnopplæringen skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.


25.04.2016

Norsk språk i arbeidslivet

Norge har en nasjonal prøve for voksne innvandrere som viser hvor godt norsk en person snakker, forstår, leser og skriver.


Flere nyheter