Tilskuddsordninger


17.01.2019

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2019

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2019.


20.12.2018

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Finansiering til kommuner og fylkeskommuner. Frist for høstsemesteret er 15. januar og vårsemesteret 15. juni.


14.11.2018

Rapportering 2018 - tilskudd for svømming i barnehager

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.


27.05.2018

Informasjon om endring i forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring for 2018

Fra og med 2018 har Utdanningsdirektoratet overtatt forvaltningen av tilskudd til leirskoleopplæring.


12.03.2018

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2018

Kommuner som ønsker å drive svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfristen er 16. april 2018.


16.01.2018

Midler til svømmeopplæring i barnehage 2018

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15.mars 2018.


03.05.2017

Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Finansiering til kommuner og fylkeskommuner. Frist for høstsemesteret er 15. januar og vårsemesteret 15. juni.


09.03.2016

Midler til svømmeopplæring

Kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage, kan søke Fylkesmannen om tilskudd. Søknadsfrist er 15. april 2016.


11.11.2015

Samisk i grunnskolen

Retningslinjer for tilskudd til samisk i grunnopplæringen – kap. 225 post 63.


09.05.2014

Tilskudd

I lenka til høyre finner du oversikt og informasjon fra Utdanningsdirektoratet om tilskuddsordninger vi har ansvar for.