Den første Analysefestivalen på Agder

Torsdag 3. mai ble tidenes første Analysefestival på Agder arrangert i Kuben kulturhus  i  Arendal. 60 skoleledere og skoleeiere var samlet for å øke sin analysekompetanse av tall og tiltak innen sektoren.

Festivalbegrepet indikerer at dagen har fått en friere form med kreativ inspirasjon i bunnen. Utdanningsdirektør Tore K. Haus innledet med et skrått blikk på resultater i forhold til kvantitative og kvalitative verdier.

Hovedbudskapet på festivalen er at vi har enormt mange resultater og forholde oss til, men at god analyse og fremstilling betyr veldig mye. Det er den enkelte elevs utvikling og fremgang som er hovedmålet. Fra Utdanningsdirektoratet bidro Birgitte Arctander Stub med refleksjoner over testregimet, vurdering og resultatoppfølging.

Vest-Agder fylkeskommune, ved Ole Kristian Eivindson, tok opp spørsmålet om kunnskap om tall kan forhindre frafall i videregående opplæring.

Fra Fylkesmannen presenterte Janne Duesund og Helene Kløcker perspektiv på de elevene som ikke er godt nok inkludert i skolemiljøet. Det ble utdelt priser i mange kategorier, både morsomme og viktige priser som understreker at god analysekompetanse i kommunene legges merke til.


Festivaldrink og Street food var med på å forsterke festivalfølelsen.

 

 

 

Aust-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune