Tilstandsrapportering for skolene på Agder

Fylkesmannen i Agder utarbeider Opplæringsvinduet som gir noen fremstillinger for tilstanden i Agderfylkene.

Kommunene lager egne årlige tilstandsrapporter på grunnskole jfr Opplæringslovens §13.10. Se også: https://skoleporten.udir.no/

Udir har også utarbeidet en side «Tilstandsrapport - mal og kjenneteikn på gode rapportar» der det gis mange gode tips til gode fremstillinger av hver kommune. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitetsarbeid-i-opplaringen/tilstandsrapport/

Fylkesmannen i Agder arrangerer hvert år i mai en «Analysefestival» der gode innledere ser på ulike utfordringer i det å fremstille tall. Vi håper at kommunene vektlegger god fremstilling i sitt kvalitetsarbeid.

Fylkesmannen forventer å få tilsendt kommuner og private skolers tilstandsrapport årlig.

Kontaktpersoner