Støttemateriell til ny overordnet del av læreplanverket er publisert!

Ny overordnet del av læreplanverket blir gjeldende sammen med de nye læreplanene i 2020. Fylkesmannen anbefaler skolene å starte diskusjonen om verdiene og prinsippene i god tid før de nye læreplanene trer i kraft.

Overordnet del beskriver verdier og prinsipper som skal være til stede gjennom hele opplæringen. Utdanningsdirektoratet har laget fire korte filmer om overordnet del, med forslag til refleksjonsspørsmål for videre diskusjon. Disse kan være fine å bruke.

Filmer og refleksjonsspørsmål

Vi minner også om at det frem til 14. november er mulig å gi innspill på tidlige skisser til de nye læreplanene!

Kontaktpersoner