Toppleder - med ledelse i sentrum

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder startet 9. april Topplederprogrammet for ledere av Utdanning og oppvekst i kommunene. Det er over 40 deltakere på dette programmet som har en varighet på 3 semestre. Universitetet i Agder organiserer studiet og det er mulighet for å ta eksamen.

Målgruppen er kommunale ledere som jobber med utdanning i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk. På programmets første dag innledet Utdanningsdirektør Tore K. Haus.

 

 

 

 

 

 

 

I løpet av studiet vil blant annet følgende temaer belyses:

 • Skole- og oppvekstpolitikk. I skvisen mellom dobbeltdemokratiet
 • Det kommunale kretsløp som utgangspunkt for å nærme oss skoleeierrollen
 • Hva vet vi om den gode skoleeier?
 • Strategisk ledelse med fokus på mål og retning
 • Tilstandsrapporter og SWOT som utgangspunkt for en felles refleksjon
 • Kvalitet; et troll med minst to hoder
 • Datadrevet kvalitetsutvikling i skolen
 • Prosessdrevet kvalitetsutvikling i skolen
 • Nettverk som kvalitetsutvikling i skolen
 • Ledelse og kulturforståelse som ledd i å realisere strategier for skoleutvikling – Hva forteller dateaene oss om skolekulturen?
 • Skoleeier som teamleder; Om det å forstå og utvikle den gode skolen sammen
 • Å omsette ideer og teorier i praksis
 • Organisasjonsendring og endringsledelse i skolen; et skoleeierperspektiv
 • Å endre organisasjonskultur; Er det mulig og under hvilke forutsetninger?
 • Individuell lederkompetanse – Når lederdata møter kulturdata

Deltakerne fikk allerede 9. april høre flere spennende innlegg:

 

 

 

 

 

 

Avdelingsleder og forsker Linda Hye

 Professor Morten Øgård

 Dekan Per Sigurd Sørensen

Kontaktpersoner