Eksamensvurderingene skal ikke være tilfeldig!

Mary Ann Ronæs fra Utdanningsdirektoratet
Mary Ann Ronæs fra Utdanningsdirektoratet

Fylkesmannen arrangerer derfor opplæring i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. I to dager har sensorer i engelsk- og matematikkeksamen på 10. trinn vært samlet i Kristiansand og fått god og omfattende vurderingskompetanse.

Torsdag kom fagansvarlig i engelsk fra Udir Mary Ann Rosnæs, og Helle Gulestøl fra eksamensnemda i engelsk. Britt Mona Vang og Eva Haldammen er «oppmenn» og hadde det faglige ansvaret for dagen og gjennomføringen.

Britt Mona Vang

Britt Mona Vang

Sensorene jobbet i «firergrupper» og fikk god øvelse og praksis i å vurdere eksamensoppgaver. Mange av sensorene opplever denne skoleringen som en god kompetanseheving og er glad for å få kompetanseheving i vurdering. En av dem sa det så fint; «nå er jeg tryggere i vurdering generelt og det kjennes godt».

På fredagens samling i matematikk kom Gregorius Brogstad, fagansvarlig i matematikk fra Utdanningsdirektoratet. Han understreket viktigheten av at eksamensbesvarelsene skulle vurderes uten sensorfølelser eller egne fagnykker. Sensor er alltid i et felleskap og skal ikke operer på egenhånd. Oppmennene Tove Karen Selås og Alf Arian Loshamn stor for den praktiske opplæringen av matematikklærerne.

Gregorius Brogstad Udir, Tove Karen Selås og Alf Arian Loshamn – oppmenn i matematikk

Gregorius Brogstad Udir, Tove Karen Selås og Alf Arian Loshamn – oppmenn i matematikk

Flere av sensorene opplevde også i dag at det var betryggende med god opplæring. Mange la også vekt på at det var viktig å møte andre i fagene og dermed danne nettverk

Dette ble to viktige dager for å sikre en rettferdig og lik vurdering av alle elevenes eksamensoppgaver i engelsk og matematikk for elevene i Aust- og Vest – Agder, samt Rogaland