Dronning Sonjas skolepris 2018

Kjenner du en skole som kan egne seg som kandidat til å få tildelt Dronning Sonjas skolepris?

Hvem kan få prisen?

Dronning Sonjas skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø som er preget av medvirkning, trygghet og fellesskap
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom- og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem

Dronning Sonjas skolepris er en prestisjefull pris. Skolen trenger likevel ikke være "perfekt" for å kunne nomineres. Det er viktig at juryen får et godt utvalg kandidater fra hele landet å velge mellom. Kandidatene kan være fra hele grunnopplæringen. Vi vil presisere at det er fullt mulig for skoler som tidligere har vært nominerte å bli nominerte på nytt. En nominasjon til Dronning Sonjas skolepris gjør gode skoler synlige og gir skolene anerkjennelse for arbeidet.

Hvordan nominere kandidater?

Skolen fyller ut skjema her.  Skjemaet sendes ferdig utfylt til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:  fmavctm@fylkesmannen.no snarest og senest 15. mai 2018

Fylkesmannen vil oppfordre ulike organisasjoner og andre som kjenner en aktuell kandidat til å ta kontakt med skolen eller med skoleeier. Skolen velger selv å lansere seg som kandidater til prisen via sin skoleeier til Fylkesmannen.

Utdanningsdirektoratet har en jury som foretar det endelige valget. Juryen ledes av Dr. philos. Inga Bostad. Prisen deles etter planen ut av Hennes Majestet Dronning Sonja på den prisvinnende skolen 3. desember 2018.

Vinnerskolen får 250 000 kroner og et kunstverk. Alle nominerte skoler vil motta et diplom, som utmerkelse for at de er valgt som gode representanter fra fylkene. Diplom vil sendes ut etter at utdelingen på vinnerskolen er gjennomført.

Dere finner mer informasjon om prisen her.