Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


11.09.2018

Byremo videregående skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2018

Prisen deles hvert år ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som har nominert skolen.


04.09.2018

Ny lærernorm kan kreve flere lærere i Agder

Den nye normen gjelder fra dette skoleåret. Det er til dels store variasjoner mellom kommunene og mellom skoler innad i kommunene. 


23.08.2018

Frokostseminar under Arendalsuka, «Å mestre livet…om psykisk helse i skolen»

Følg lenken i denne artikkelen, og se streaming av konferansen. OBS: Kun tilgjengelig i 2 uker!


17.08.2018

FILMPREMIERE: Fylkesmannens ungdomsråd med film om retten til et godt og trygt skolemiljø

Filmen har «premiere» under Arendalsuka, under frokostseminaret om psykisk helse i skolen fredag 17. august 2018 på Tyholmen hotell.  Fylkesmann Stein A. Ytterdahl og ungdommer fra Fylkesmannens ungdomsråd vil introdusere filmen. 


01.06.2018

Eksamensvurderingene skal ikke være tilfeldig!

Fylkesmannen arrangerer derfor opplæring i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. I to dager har sensorer i engelsk- og matematikkeksamen på 10. trinn vært samlet i Kristiansand og fått god og omfattende vurderingskompetanse.


09.04.2018

Toppleder - med ledelse i sentrum

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder startet 9. april Topplederprogrammet for ledere av Utdanning og oppvekst i kommunene. Det er over 40 deltakere på dette programmet som har en varighet på 3 semestre. Universitetet i Agder organiserer studiet og det er mulighet for å ta eksamen.


08.03.2018

Dronning Sonjas skolepris 2018

Kjenner du en skole som kan egne seg som kandidat til å få tildelt Dronning Sonjas skolepris?


07.03.2018

Invitasjon til NAFOs skoleeiernettverk

NAFO arrangerer nå et Skoleeiernettverk i Oslo, mandag 9. april 2018. Alle fylkeskommunale og kommunale skoleeiere er velkomne!


01.03.2018

Språkkommuner - frist 9. mars!

Språkkommuner er et tiltak i den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving – Språkløyper. Fylkesmannen minner om fristen og oppfordrer kommunene til å søke!

 

 


20.02.2018

Tilbud om nettbaserte kurs om barnehage-, skolemiljø og krenkelser

Som en støtte til barnehager og skoler som ønsker å videreutvikle kompetansen i å forebygge krenkelser, og fremme gode og trygge miljø tilbyr Utdanningsdirektoratet nettbaserte kurs.


Flere nyheter