Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


20.11.2018

Elevmedvirkning sees på som tidstyveri

Analyse av Elevundersøkelsen 2017: Skoler ser ofte på elevenes medvirkning som en tidstyv


12.11.2018

Fylkesmannens utdanningsmøte

Torsdag 6. desember avholdes Fylkesmannens utdanningsmøte i Kristiansand. 


01.11.2018

Bestilling Opplæringsvinduet 2018

Statistikkheftet Opplæringsvinduet 2018 kan bestilles i papirformat.


01.11.2018

Støttemateriell til ny overordnet del av læreplanverket er publisert!

Ny overordnet del av læreplanverket blir gjeldende sammen med de nye læreplanene i 2020. Fylkesmannen anbefaler skolene å starte diskusjonen om verdiene og prinsippene i god tid før de nye læreplanene trer i kraft.


18.10.2018

Skisser til nye læreplaner – les og gi innspill!

Første skisse til læreplanene i Fagfornyelsen er nå lagt ut.


09.10.2018

Tilstandsrapportering for skolene på Agder

Fylkesmannen i Agder utarbeider Opplæringsvinduet som gir noen fremstillinger for tilstanden i Agderfylkene.


11.09.2018

Byremo videregående skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2018

Prisen deles hvert år ut til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som har nominert skolen.


04.09.2018

Ny lærernorm kan kreve flere lærere i Agder

Den nye normen gjelder fra dette skoleåret. Det er til dels store variasjoner mellom kommunene og mellom skoler innad i kommunene. 


23.08.2018

Frokostseminar under Arendalsuka, «Å mestre livet…om psykisk helse i skolen»

Følg lenken i denne artikkelen, og se streaming av konferansen. OBS: Kun tilgjengelig i 2 uker!


17.08.2018

FILMPREMIERE: Fylkesmannens ungdomsråd med film om retten til et godt og trygt skolemiljø

Filmen har «premiere» under Arendalsuka, under frokostseminaret om psykisk helse i skolen fredag 17. august 2018 på Tyholmen hotell.  Fylkesmann Stein A. Ytterdahl og ungdommer fra Fylkesmannens ungdomsråd vil introdusere filmen. 


Flere nyheter