Et mangfoldig helsearbeid så tidlig som mulig!

Fylkesmannen arrangerer fagsamling over to dager for barnehagemyndigheten i alle kommunene i Agder. «Helsefremmende barnehager» er temaet.

Det er mye forskning på sammenhengen mellom fysisk- og psykisk helse. Kosthold og fysisk aktivitet bygger opp helseperspektivet. Gjennom bidrag fra Universitetet i Agder, Fylkesmannens Helse- og sosial avdeling, og eksempler fra Kristiansand og Oslo - blir gode tiltak i den enkelte barnehage illustrert.

Deltakere

Deltakere

Hva kan motivere for utelek?

Det er ikke nødvendigvis de påkostede lekeapparatene som innbyr til mest og variert lek. Kompetansen i barnehagen er viktig, og svært få har tatt idrettspedagoger inn i personalet.

Barnehjernen utvikler seg godt gjennom allsidig lek, kreativitet, og samhandling. «Skapende barn» styrker samholdet og fellesskapet mellom barn i barnehage.

Jeg skulle ønske dagens barn

lekte mer enn de gjør                      

For den som leker som liten

får en rikdom inni seg

som man kan øse av hele livet

Man bygger opp en varm, hyggelig

verden inni seg

En verden som gir styrke om livet blir vanskelig

Et sted man kan ty til i motgang og sorg

Sagt av Astrid Lindgren

Barnehagen har fått en ny rammeplan. For Fylkesmannen er det viktig at kommunene som barnehageeier og barnehagemyndighet er pådriver for endringer i en god retning.

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf