Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


18.10.2018

Skisser til nye læreplaner – les og gi innspill!

Første skisse til læreplanene i Fagfornyelsen er nå lagt ut.


09.10.2018

Tilbud om gratis kurs i Vest-Agder – Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre

I samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar og Stensveen Ressurssenter tilbyr Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder dagskurset «Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre» for ansatte i barnehagene i våre to fylker.


09.10.2018

Tilbud om gratis kurs i Aust-Agder – Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre

I samarbeid med Likestillingssenteret på Hamar og Stensveen Ressurssenter tilbyr Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder dagskurset «Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre» for ansatte i barnehagene i våre to fylker.


09.10.2018

Eksamensplan 2019

Her finner du mer informasjon om hvordan skriftlig eksamen skal administreres og eksamensplanen for 2019.


09.10.2018

Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte 2019

Tradisjonen tro, arrangerer Fylkesmannen fagdag for barnehageansatte den første torsdagen i februar.


09.10.2018

Tilstandsrapportering for skolene på Agder

Fylkesmannen i Agder utarbeider Opplæringsvinduet som gir noen fremstillinger for tilstanden i Agderfylkene.


28.09.2018

Satsing på kvalitet i Agder-barnehagene

Fylkesmannen har hatt møte med kommunene som barnehagemyndighet.


04.09.2018

Ny lærernorm kan kreve flere lærere i Agder

Den nye normen gjelder fra dette skoleåret. Det er til dels store variasjoner mellom kommunene og mellom skoler innad i kommunene. 


23.08.2018

Frokostseminar under Arendalsuka, «Å mestre livet…om psykisk helse i skolen»

Følg lenken i denne artikkelen, og se streaming av konferansen. OBS: Kun tilgjengelig i 2 uker!


17.08.2018

FILMPREMIERE: Fylkesmannens ungdomsråd med film om retten til et godt og trygt skolemiljø

Filmen har «premiere» under Arendalsuka, under frokostseminaret om psykisk helse i skolen fredag 17. august 2018 på Tyholmen hotell.  Fylkesmann Stein A. Ytterdahl og ungdommer fra Fylkesmannens ungdomsråd vil introdusere filmen. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel