Politiet og Barnevernstjenesten i Agder er tidlig ute med samarbeid om de alvorlige sakene!

Det har lenge vært ventet en veileder med nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevernstjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner. Nå lanseres den for en høring.

Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder tilrettela for den første presentasjonen for aktuelle ledere innen barnevern og politi.

De nye retningslinjene ble presentert på Fylkeshuset i Kristiansand den 30. mai. Fra Politidirektoratet kom politiinspektør Anne Siv Åvitsland og fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet bidro seniorrådgiver Elisabeth Grøtteland.

Hensikten er å bringe politiet og barnevernstjenestene inn i et tettere samarbeid på tross ulikt mandat og samfunnsansvar. Mandatene overlapper hverandre likevel på flere punkter når det gjelder omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn.

En samhandlingsavtale bør forplikte etatene til å avholde jevnlige samhandlingsmøter, avklare etatenes roller og ansvar, og koordinere og strukturere etatenes samlede kompetanse og virkemidler.

Lenke til nasjonale retningslinjer:https://www.bufdir.no/samarbeid_politi_barnevern/ 

Kontaktpersoner