Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


17.08.2018

FILMPREMIERE: Fylkesmannens ungdomsråd med film om retten til et godt og trygt skolemiljø

Filmen har «premiere» under Arendalsuka, under frokostseminaret om psykisk helse i skolen fredag 17. august 2018 på Tyholmen hotell.  Fylkesmann Stein A. Ytterdahl og ungdommer fra Fylkesmannens ungdomsråd vil introdusere filmen. 


12.06.2018

Et mangfoldig helsearbeid så tidlig som mulig!

Fylkesmannen arrangerer fagsamling over to dager for barnehagemyndigheten i alle kommunene i Agder. «Helsefremmende barnehager» er temaet.


30.05.2018

Politiet og Barnevernstjenesten i Agder er tidlig ute med samarbeid om de alvorlige sakene!

Det har lenge vært ventet en veileder med nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevernstjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner. Nå lanseres den for en høring.


07.03.2018

Tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Sør.

Fylkesmennene i region sør gjennomførte i september 2017 tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Sør. Tema for tilsynet var hvorvidt Bufetat overholder bistandsplikten når barneverntjenester ber om plass i beredskapshjem eller institusjon til barn i akuttsituasjoner, plass i institusjon når barn trenger hjelpe- eller omsorgstiltak, og plass i institusjon for barn med alvorlige atferdsvansker. Tilsynet var en del av et nasjonalt tilsyn initiert av Helsetilsynet.


02.03.2018

Også Fylkesmannen må jobbe annerledes.

Hva vi lærte av «Stina-saken».


27.02.2018

Fylkesmannens Ungdomsråd gir barn og unge en stemme

Ungdomsrådet skal bidra på Barn- og unge-konferansen under Arendalsuka. Film om bedre skolemiljø under planlegging.


07.02.2018

Tilsynsrapportene etter drapet på Sørlandssenteret er klare

Rapportene handler ikke om drapet, men er tilsynsrapporter som vurderer kvaliteten på det tjenestetilbudet som har ligget i forkant av hendelsen. Hovedrapporten har fått navnet "Historien om Stina".


26.01.2018

Sør-Vest-samarbeid om barns rett til en trygg skoledag uten mobbing

Fagsamling i Kristiansand: Barneombudet imponert over Sør-Vest-regionens samarbeid om å finne de gode løsningene til beste for barna.


28.11.2017

Tilsyn etter introduksjonsloven i Flekkefjord kommune

Fylkesmannen har våren 2017 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Flekkefjord kommune.


09.11.2017

«Hvorfor er det ok å gå ut av klasserommet hvis en har diabetesanfall og ikke når en har panikkanfall?»

Ungdomsrådets tanker om psykisk helse i skolen


Flere nyheter Få nyhetsvarsel