Invitasjon til workshop om "Klimasats" – gode søknader kan få millionstøtte!

Dato:
17. januar 13:00 - 15:30
Sted:
Scandic Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand
Ansvarlig:
Klimagruppa til Regionplan Agder 2020, Klimapartnere og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner på Agder
Påmeldingsfrist:
12.01.2018 12:00:00

Regjeringen tildeler inntil 150 millioner kroner til klimatiltak. Kommunene kan søke innen 15. februar 2018. Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til workshop 17. januar for å få tips og råd fra Miljødirektoratet, og for å teste egne ideer og dele erfaringer med andre.

Velkommen til Klimasats-workshop på Scandic Bystranda i Kristiansand, onsdag 17. januar 2018

Klimapartnere, i samarbeid med Regionplan Agder 2020 og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ønsker velkommen til ny workshop om «Klimasats» 17. januar. Også denne gangen vil vi få besøk av Miljødirektoratets prosjektleder på «Klimasats» som vil dele erfaringene fra forrige runde og gi oss verdifulle råd og tips.

Målgruppe

Målgruppen for denne workshopen er lokale og regionale politikere, ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak som ønsker å redusere egne klimagassutslipp.

Hva er Klimasats?

«Klimasats» er tilskuddsordningen for å fremme klimagassreduserende løsninger i kommunesektoren. Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, og gjerne i samarbeid med næringslivet.

Gjennom «Klimasats» tildeler regjeringen kommunene inntil 150 millioner kroner til tiltak som fører til reduserte klimagassutslipp. «Klimasats» har søknadsfrist 15. februar 2018.

Ordningen gir store muligheter for tiltak og prosjekter på følgende områder:

  1. Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  2. Klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak
  3. Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring av tiltak
  4. Forprosjekter for klimagassreduserende tiltak – komme fra ord til handling
  5. Interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

De beste prosjektene og ideene er de som bidrar til størst utslippsreduksjon, har overføringsverdi og bidrar til nyskaping.

Hensikten med workshopen er å bidra til at kommunene på Agder sender mange og gode søknader til Klimasats-midlene. På workshopen vil en kunne presentere prosjekter, få nye ideer, lære noe nytt, knytte kontakter og etablere nye samarbeid.

Se mer om «Klimasats» her: http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klimasats---stotte-til-klimasatsing-i-kommunene/.  Merk at rammene for tilskudd til klimavennlige bygg er endret fra maksbeløp på 7,5 mill. kr til 3 mill. kr, da ambisjonene for klimavennlige bygg er hevet.

Program:

12.30 – 13.00:  Registrering
13.00 – 13.05: Velkommen til workshop! Ved Thomas Kiland-Langeland, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
13.10 – 14.00: Presentasjon av «Klimasats»; erfaringer, prioriteringer for 2018 og tips. Ved prosjektleder Kirvil Stoltenberg, prosjektleder for «Klimasats» i Miljødirektoratet
14.00 – 14.15: Kaffepause
14.15 – 15.30: Workshop i grupper etter kategori (1-5 over). Vi avslutter med en oppsummering.

 

Det er viktig at alle som kommer har forberedt seg. Det er kort tid igjen til søknadsfristen, og vi minner om at tiltakene som omsøkes skal være politisk behandlet.

Påmelding:

Meld deg på innen fredag 12. januar kl. 12 ved å fylle ut skjemaet under. Vi gjør oppmerksom på at det kun er plass til 60 deltakere (pga. størrelsen på lokalet vi har leid). Det er derfor førstemann til mølla.

Workshopen er også en del av samlingen «Klimakurs Agder" (lenke til påmelding "Klimakurs Agder" vil komme her så snart den er publisert) som starter dagen før og deltakerne der er automatisk påmeldt til workshopen.

Arrangementet er gratis. Vel møtt til en spennende og forhåpentligvis innbringende dag for klimaet!

Påmeldingsliste

FornavnEtternavnVirksomhet
Pål ALarsenFMAV
Trond SKristiansenVest-Agder fylkeskommune
ØyvindRaenBirkenes kommune
EdgarVeggeKvinesdal kommune
LukasWedemeyerKristiansand kommune
Stig Alfred EikelandFarsund kommune
Sten OttoTjørveFarsund kommune
Arnt AbrahamsenFarsund kommune
RagnhildHammerArendal kommune
KimØvlandKristiansand kommune
ThorUsterudNorgesgruppen Eiendom
ØyvindArnesenKristiansand Kommune
Heidi B.NilsenReturkraft AS
Torstein ThorsenEkernKlimapartnere Agder
KetilUglandAsko Agder AS
GinaNordsveenReturkraft AS
HegeIndresandTeknova AS
KristianRåmunddalRegion Kristiansand
HenningBoknebergNestleder i energi- og miljøgruppen i Manda kommune
HildeHvoslefAgder Renovasjon IKS
Elisabeth A.HelleAvfall Sør AS
Dato:
17. januar 13:00 - 15:30
Sted:
Scandic Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand
Ansvarlig:
Klimagruppa til Regionplan Agder 2020, Klimapartnere og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner på Agder
Påmeldingsfrist:
12.01.2018 12:00:00