Dette må du vite før du tenner bål

I fjor ble det registrert mer enn 2000 gress- og skogbranner i Norge. Denne våren har det allerede vært flere hundre branner i skog og gress. Gode råd til befolkningen er en viktig del av det forebyggende arbeidet. 

Åpen ild i skog og mark er forbudt fra 15. april til 15. september.  

Det generelle bålforbudet i denne perioden gjør det forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Stranden vil som oftest bli regnet som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål hvis du søker om det. 

Selv om det er et generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Husk likevel at det skal svært mye nedbør til for at det opplagt ikke kan føre til brann.

Du kan bli strafferettslig ansvarlig hvis du forårsaker en brann under forhold som tilseier at du ikke burde ha gjort opp ild. 

Du kan grille i egen hage. 

Hvis du skal grille i på områder som er langt unna skog og utmark, for eksempel i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Det vil si at du må være forsiktig, ansvarsfull, og at bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet. Hvis du bruker engangsgrill, må du huske å vurdere brannfaren mot underlaget. Under engangsgrillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken. 

Er det lov med bål på sankthans?

Du må søke brannvesenet i kommunen om å få tillatelse til å tenne opp sankthansbål. Brannvesenet vurderer da stedet, brannfaren og værforholdene. Brannvesenet kan sette betingelser for tillatelsen. Den som søker må selvsagt også ha avklart med grunneier at det kan tennes bål.