Utdanningsdirektoratet tek over tilskot til leirskuleopplæring

Kommunane vil i løpet av våren få ein førespurnad frå Utdanningsdirektoratet om leirskuledeltakinga er gjennomført slik det er registrert i GSI.

Frå og med vårhalvåret 2018 er forvaltninga av tilskotet overført frå Fylkesmannen til Utdanningsdirektoratet. Tilskotet vil bli utrekna på bakgrunn av opplysningane kommunane har registrert i GSI og eventuelle korrigeringsmeldingar frå kommunane.

Les meir om tilskotet på udir.no