Ta hensyn til villreinen i påskefjellet!

Vi ber alle skiturister i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødig forstyrrelse av drektige simler.

Snøkledde påskefjell er forlokkende for mange nordmenn, og snart fylles fjellene våre av sol- og snøhungrige nordboere. Men det er viktig å huske at vi kun er gjester der, og å vise hensyn til de fastboende. Villreinen er vanligvis svært sårbar for menneskelig forstyrrelse på denne tiden. Den har all grunn til å frykte oss, og også fredelige turgåere vil kunne utløse panikk og flukt hos dyra.

Kunnskapen om våre hardt pressede villreinområder blir stadig bedre, og det er et mål å få dyra til å bruke mest mulig av sine leveområder. Nettopp nå og ei tid framover vil kalvetunge simler bevege seg mot sine kalvingsområder, og etter en tøff lang vinter er de svært sårbare og kaster fosteret om de må.

Reinen har en fenomenal luktesans og er vindretningen riktig, får den vær av oss på flere kilometers hold. Det gjelder særlig simlene og ungdyra som følger de, mens bukkene vanligvis er mere tolerante.

Det har vært en svært tøff vinter for hjorteviltet, men også for villreinen, selv om slektningene (elg, hjort og rådyr) i lavlandet har har hatt det enda verre. Mange kommuner har innført ekstraordinær båndtvang, men uansett skal hundeeiere holde sin gode venn under kontroll!

Så om dere treffer på villreinflokker, ta hensyn til vindretningen og forsøk å unngå unødig forstyrrelse. På forhånd takk og nyt påskefjellet!