Samenes nasjonaldag 6. februar

I dag markeres samenes nasjonaldag, og vi gratulerer alle samer med dagen! Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

Den samiske nasjonaldagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim 6. februar 1917. Dette var første gang i historien at nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte felles saker og problemstillinger.

Den samiske nasjonaldagen ble første gang markert i 1993, og 6. februar har siden 2004 vært offisiell flaggdag i Norge. Det er i dag mange symboler og begivenheter knyttet til den samiske nasjonaldagen, og dagen feires av samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Et viktig symbol i feiringen av 6. februar er flagget. Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i.

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!

 Gratulerer med dagen!