Enklere å etablere asylmottak

En ny forskrift muliggjør raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard. 

Regjeringen har vedtatt en forskrift som gjør at Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan gjøre unntak fra kravet om søknadsplikt for midlertidig bruksendring og midlertidig plassering av bygg for asylmottak. 

- Det er akutt behov for raskt å få etablert nye asylmottak. For å sikre at asylsøkere får tak over hodet før vinteren, har vi vedtatt en midlertidig forskrift for å få på plass praktiske løsninger raskt. Vi er i en situasjon der vi må finne gode løsninger og unngå lange saksbehandlingsprosesser, sier statsråd Bjørn Tore Sanner.

Forskriften unntar kun fra kravet om søknadsplikt, formell nabovarsel og en rekke kvalitetskrav, som for eksempel energi, tilgjengelighet og heis. Krav som skal ivareta hensynet til menneskers liv og helse, står fast. 

Den midlertidige forskriften gjelder til 30. juni 2016.