Få asylsøkjarar har tuberkulose

Berre nokre få av asylsøkarane som kjem til Norge har tuberkulose. Det er liten fare for å bli smitta.

Hittil i år er det komme nesten 20 000 asylsøkjarar til Norge. Det er så langt meldt om 59 tilfelle av tuberkulose, sjukdommen er oppdaga ved helseundersøkinga som alle asylsøkjarane får når dei kjem til Noreg.