Stor skogbrannfare

Det er no ekstremt stor skogbrannfare i heile landet. Vi ber om at publikum viser stor aktsemd ved ferdsel i skog og mark, og ikkje nyttar open eld, til dømes bål eller eingongsgrillar.

Les meir på nettsidene til Direktoratet for samfunnstryggleik (lenke til: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Aktuelt/Stor-skogbrannfare-over-hele-landet/ )