RSS

Nyheter

 • MANDAG 06.10.2014

  Thor Heyerdahl videregående vinner Dronning Sonjas skolepris

   – Skolen utmerker seg ved å være kreativ og utviklingsorientert, og praktiserer likeverd og inkludering på en fremragende måte, sier juryleder professor emeritus Edvard Befring.

  [Les mer]

 • MANDAG 29.09.2014

  Verktøykasse for nye kommuner

  Utredningsverktøyet NY KOMMUNE sammenstiller utviklingstrekk og nøkkeltall for opp til ti kommuner samtidig. Løsningen skal hjelpe kommunene til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

  [Les mer]

 • FREDAG 26.09.2014

  Bufetat sikrer ikke bistandsplikten i akuttsaker

  Bekymringsmeldinger fra flere kommuner ga grunnlag for tilsyn med Bufetats bistandsplikt ved akuttplasseringer av barn i Region Sør.

  [Les mer]