RSS

Nyheter

 • TORSDAG 16.07.2015

  Fylkesmannen tilrår vern av tre nye skogområder i Vestfold

  Fylkesmannen har sendt tilrådning til Miljødirektoratet om mer skogvern. Det gjelder opprettelse av  tre nye naturreservat: Ryggsåsen i Re og Holmestrand kommuner, Lynne i Larvik kommune og Granslia i Hof kommune.

  [Les mer]

 • ONSDAG 08.07.2015

  Innsigelser mot Stokkes kommuneplan

  Fylkesmannen mener at Stokke kommunes nye kommuneplan er i strid med nasjonal politikk for jord- og naturvern, og at den ikke tar tilstrekkelig hensyn til barn og unges interesser.

  [Les mer]

 • MANDAG 06.07.2015

  Regulering av fiske i vassdrag og sjø

  Miljødirektoratet sender på høring forslag til nasjonal regulering av fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag og sjø for 2016. I den oppdaterte versjon av høringsnotatet (19. juni 2015) er det gjort justeringer for blant annet for Numedalslågen.

  [Les mer]