RSS

Nyheter

 • MANDAG 21.07.2014

  Småskalalandbruk preger Vest-Agder

  Det nye Arealbarometeret til Skog og landskap viser at tre prosent av arealet i Vest-Agder er jordbruksareal. Småskalalandbruk preger fylket, men det satses på produksjon av melk, sau og storfekjøtt basert på lokalt grovfôr.

  [Les mer]

 • FREDAG 11.07.2014

  Fylkesmannen tilrår utvidelse av Øykeheia naturreservat i Sirdal kommune

  Fylkesmannen i Vest-Agder har sendt sin anbefaling om å utvide Øykeheia naturreservat til Miljødirektoratet. Utvidelsen av det eksisterende verneområdet skjer gjennom vern av statlig grunn på Opplysningsvesenets fonds eiendom, og gjennom ordningen med frivillig vern av skog på privat grunn.

  [Les mer]

 • TORSDAG 10.07.2014

  Fylkesmannen er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn

  På Verdens Miljødag 5. juni fikk Fylkesmannen i Vest-Agder overrakt Miljøfyrtårn-diplomet, som er det synlige beviset på at vi er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media