RSS

Nyheter

 • ONSDAG 16.04.2014

  Båteiere og havner må hindre forurensning

  Båtpussen ferdig. Det skinner som et møbel! Foto: Pål Alfred LarsenGammel olje, bunnstoff og batterier fra båter kan være miljøskadelig dersom det ikke håndteres riktig. Båteiere og eierne av småbåthavner og opplagsplasser må sørge for forsvarlig håndtering av farlig avfall. 

  [Les mer]

 • FREDAG 11.04.2014

  Forslag om utvidelse av Øykeheia naturreservat i Sirdal kommune – lokal og sentral høring

  Fra Øykeheia naturreservat i Sirdal. Foto: Pål KlevanFylkesmannen i Vest-Agder sender på høring forslag om utvidelse av Øykeheia naturreservat i Sirdal kommune. Totalt er det nye verneområdet på 13099 daa hvorav den foreslåtte utvidelsen utgjør 4917 daa. Verneområdet er delvis tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig skogvern og delvis ved vern av Sirdal prestegårdsskog.

  [Les mer]

 • FREDAG 11.04.2014

  Kontroll av bilverksteder Vest-Agder 2011-2014

  Fylkesmannen har kontrollert 61 person-/varebilbilverksteder i perioden 2011-2014.  Av de kontrollerte er det også en del spesialverksteder innen bilelektriske fag. Formålet med kontrollen har vært å se nærmere på bedriftenes internkontrollsystem, hvordan bedriftene håndterer farlig avfall og kjemikalier, substitusjon (erstatningsstoffer) på kjemikaliesida, opplæring, risikovurdering og regulerte stoffer.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media