RSS

Nyheter

 • FREDAG 24.10.2014

  Status Inn på tunet i Troms

  [Les mer]

 • Lam på beite
  TORSDAG 23.10.2014

  To ulike erstatningsordninger for tap av sau på utmarksbeite

  Har du tap av sau under beitesesongen 2014 og skal søke erstatning? Landbruksdirektoratet forvalter en erstatningsordning for tap av sau på utmarksbeite når det er andre årsaker enn rovvilt. Miljødirektoratet forvalter rovvilterstatningen.

  [Les mer]