RSS

Nyheter

 • MANDAG 13.07.2015

  Forslag til grenseendring for Lullefjellet naturresrevat

  Fylkesmannen sender forslag til grenseendring for Lullefjellet naturreservat i Storfjord kommune  på høring. Frist for å komme med merknader til forslaget er satt til 15. september 2015. Samtidig meldes det opppstart på arbeid med å finne kompensasjonsareal for det areal som tas ut av Lullefjellet naturresverat ved grenseendring.

  Bakgrunnen for forslaget til grenserendring er behovet for areal i forbindelse med Statens vegvesen sine arbeider med oppgradering av E8 gjennom Skibotndalen. 

  [Les mer]

 • ONSDAG 08.07.2015

  Nasjonal Inn på tunet -konferanse "med mestring som ballast"

  Hvordan kan landbruket og kontakt med dyr og natur gi mestring og helsegevinst for barn og unge? Noen av svarene får du på den nasjonale konferansen i Stavanger 2.-3. november 2015.

  [Les mer]