RSS

Nyheter

 • Tre byråkrater på beite
  TIRSDAG 22.07.2014

  Fylkesmannen i Troms arbeider for å redusere tap av sau og rein

  I Troms skal det være både rovvilt og beitedyr. Det er en svært viktig oppgave å redusere tap av sau og rein på beite, både tap til rovvilt og annet tap. Er dette en umulig oppgave? Vi tror ikke det.

  [Les mer]

 • FREDAG 18.07.2014

  Fylkesmannsskifte fra 19. juli

  Svein Ludvigsen hadde sin siste dag som fylkesmann i Troms 18. juli. 

  Ass. fylkesmann Bård M. Pedersen er kst. fylkesmann fra og med 19. juli, inntil videre.
  Vikariat vil bli utlyst av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av august.

  [Les mer]