RSS

Nyheter

 • TIRSDAG 02.09.2014

  Tilbud om NY GIV skolering for 5.-7.trinn

  Utdanningsdirektoratet tilbyr nå NY GIV skolering for lærere på 5.-7.trinn. Målet for skoleringen er å styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter og gi lærerne praktiske tips til bruk i undervisningen. Skoleringen er en  videreføring av Ny GIV-skoleringen, som rundt 4500 lærere fra ungdomsskole og videregående skole har deltatt på

  [Les mer]

 • Nordnes, et utsnitt
  MANDAG 01.09.2014

  FylkesROS for Troms 2014

  Fylkes-ROS er ment å være et samordnet dokument som bygger på kommunale og regionale ROS-analyser. Dette har ikke vært fullt ut mulig å oppfylle fordi mange etater og virksomheter mangler egne ROS-analyser.

  [Les mer]