RSS

Nyheter

 • FREDAG 22.05.2015

  Fortsatt svakere skatteinngang enn forutsatt

  Skatteinngangen for kommunene for de fire første månedene i 2015 viser en vekst på 3,4 % fra samme periode i 2014. I henhold til revidert nasjonalbudsjett er det forutsatt en vekst i skatteinngangen i 2015 på 4,6 %.

  [Les mer]

 • TORSDAG 21.05.2015

  Befolkningsutvikling 1. kvartal 2015 - Fortsatt sterk vekst i Tromsø og nedgang ellers i fylket

  Fylkesmannen har laget notat om befolkningsutvikling pr. 1. kvartal 2015 basert på siste tall fra SSB pr 20. mai.

  [Les mer]