RSS

Nyheter

 • Rødkløver
  FREDAG 11.04.2014

  Nordnorsk økomatpris 2014

  Frist for å komme med forslag til vinner av årets pris er 1. august 2014.

  [Les mer]

 • Reisa overlevering plan
  TORSDAG 03.04.2014

  Utkast til forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi landskapsvernområde er overlevert fra arbeidsutvalget Reisagruppa til Reisa nasjonalparkstyre

  Overleveringen skjedde på et møte mellom gruppa og styret 1. og 2. april på Halti på Storslett. Det markerte avslutingen på et stort og omfattende arbeid som har pågått i flere år. Det er nå Reisa nasjonalparkstyre som har ansvar for å sende planen på høring og følge den fram til endelig vedtak.

  [Les mer]