RSS

Nyheter

 • Fra skogbrannøvelsen i Nissedal i 2013
  FREDAG 25.07.2014

  Stor skogbrannfare

  Det er nå stor skogbrannfare i hele landet. I går ettermiddag hadde vi mange branner samtidig: 7 i Hedmark, 4 i Telemark, Marker, Nesbyen, Sørøya og flere steder i Buskerud.

  [Les mer]

 • Veggrøftene har mange arter som må tas vare på.
  ONSDAG 23.07.2014

  Vent med slåtten i vegkanten

  Veikantene du farer forbi med bil i ferien kan være viktigere enn du tror. De er levested for en rekke arter, og slåtten i veikanten bør vente til godt ut i juli.

  [Les mer]

 • Sildevika i Porsgrunn. Foto: Fylkesmannen i Telemark
  TORSDAG 17.07.2014

  Naturen er for alle!

  Allemannsretten – den herligste av alle rettigheter!

  [Les mer]

 • Snøscooter. Foto: Svein Nic. Norberg
  TIRSDAG 15.07.2014

  Høyring: Framlegg til endring i lov om motorferdsel i utmark

  Klima- og miljødepartementet sender no ut på høyring forslag til endringar i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

  [Les mer]

 • MANDAG 14.07.2014

  Tillatelse til mudring

  Fylkesmannen har gitt tillatelse etter forurensningsloven, til mudring i småbåthavnen ved Tårnbrygga på Jomfruland i Kragerø.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media