RSS

Nyhende

  • Foto: Arne J. Lyshol
    TORSDAG 30.10.2014

    Meir krevjande forskrift

    Fylkesmannen i Rogaland meiner at ny forskrift om produksjons- og avløysartilskot generelt kan bli vanskelegare for søkjar å forstå, og meir tidkrevjande å forvalte. Spesielt ser Fylkesmannen at miljøkrava og reglane rundt driftsfellesskap kan bli krevjande dersom forskrifta blir ståande som i forslaget.

    [Les mer]

Følg oss på sosiale medium