RSS

Nyhende

  • TYSDAG 25.11.2014

    Fylkesmannen trekkjer motsegn

    Bedrifta Malm Orstad på Voll i Klepp ønskjer å byggja nytt bygg med plass til 200 tilsette. Fylkesmannen hadde motsegn til planane av omsyn til jordbruksjorda. Nå har fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa vurdert saka på ny og bestemt seg for å trekka motsegna.

    [Les meir]

Følg oss på sosiale medium