RSS

Aktuelt

 • ONSDAG 15.04.2015

  Det plantes mer skog

  Våren er tiden da skogeiere planter til hogstfelt og sørger for fremtidige tømmerressurser. Statistikk fra Landbruksdirektoratet over skogplantingen i Norge i 2014 viser en økning på 8 prosent fra 2013. I Østfold er økningen på hele 42 %, som er høyest blant fylkene som regnes som skogfylker.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 24.03.2015

  Årsmelding 2014

  Årsmelding 2014 fra Fylkesmannen i Østfold kan lastes ned fra publikasjoner.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 24.03.2015

  KOSTRA-rapporten 2014

  Foreløpige KOSTRA-data for 2014 ble publisert av SSB den 16. mars. Østfold Analyse har i samarbeid med Fylkesmannen utarbeidet en rapport om kommunenes økonomi og tjenesteyting basert på disse dataene.

  [Les mer]