RSS

Aktuelt

 • FREDAG 19.09.2014

  Krepsepest og signalkreps påvist i Rødnessjøen

  I forrige uke ble det fanget signalkreps under prøvefiske i søndre del av Rødnessjøen. Undersøkelser av krepsen foretatt av Veterinærinstituttet viste at både signalkreps og edelkreps var smittet med krepsepest.

  [Les mer]

 • ONSDAG 03.09.2014

  Oppstart av kommunereformen i Østfold

  Fylkesmannen har engasjert Torleif Gjellebæk som prosessveileder for kommunereformen i Østfold. Prosessveilederen blir sentral i arbeidet med kommunereformen, og vil samarbeide nært med kommunene og med KS i Østfold. .

  [Les mer]

 • TIRSDAG 02.09.2014

  Dumping av masser ved Haslau i Sarpsborg

  Fylkesmannen ber Borg Havn IKS om nye opplysninger i forbindelse med dumping av masser ved Haslau i Saprpsborg. Bakrunnen er at Fylkesmannen har mottatt flere henvendelser fra beboere, hyttefolk og andre brukere av kysten i området.

  [Les mer]