RSS

Aktuelt

 • MANDAG 18.08.2014

  Råde kommune ute av Robek

  Råde kommune er utmeldt fra Register om betinget godkjenning og kontroll (Robek). Utmeldingen er et resultat av årsregnskapet for 2013 som ble behandelet av kommunestyret 19. juni i år. Regnskapet viser at kommunen klarte å dekke inn siste rest av underskudd fra tidligere år.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 05.08.2014

  Legalfullmakt og fremtidsfullmakt - gode alternativer til vergemål

  Man antar at det i Norge i dag er omtrent 60 000 mennesker med demens, og beregninger viser at det kan være dobbelt så mange i 2050. Vi kan alle på et eller annet tidspunkt i livet komme i en situasjon der vi ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser fullt ut.

  [Les mer]

 • MANDAG 04.08.2014

  Fangst av edelkreps i Østfold 2014

  Det er strenge restriksjoner på fangst av edelkreps på grunn av fare for spredning av krepsepest. All fangst av kreps er forbudt i Haldenvassdraget nedstrøms Ørje sluser, i Glomma nedstrøms Braskereidfoss og på norsk side i Store Le.

  [Les mer]