RSS

Nyheter - Forsiden

 • FREDAG 22.05.2015

  Høring av søknad fra Statens vegvesen om tillatelse til utslipp av tunnelvann

  Statens vegvesen region øst har søkt om midlertidig og permanent utslippstillatelse for henholdsvis driving av tunnel og utslipp av vaskevann fra tunnel mellom Bagn sentrum i Sør-Aurdal og Klossbøle i Nord-Aurdal. Eventuelle merknader til søknaden skal sendes Fylkesmannen innen 19.6.2015.

  [Les mer]

 • TORSDAG 21.05.2015

  Med blikk for betre folkehelse-oppsummering av landsomfattende tilsyn.

  Denne oppsummeringsrapporten omtaler hovudfunna frå tilsynet og byggjer på tilsynsrapportane frå fylkesmannen og erfaringane deira frå gjennomføringa av tilsynet. Rapporten omtaler også bakgrunnen for valet av tilsynstema og utforminga av tilsynet.

  [Les mer]

 • ONSDAG 20.05.2015

  Har du lyst til å bli assisterende fylkeslege i Oppland?

  Fylkesmannen i Oppland søker nå etter to ny assisterende fylkesleger i 100 % stilling.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media