RSS

Nyheter - Forsiden

 • Fire barn på gulvet
  TIRSDAG 25.11.2014

  Utlysning av midler til kommunene for å styrke arbeidet mot barnefattigdom

  Kommunene kan også i 2015 søke om tilskudd for å bekjempe barnefattigdom. Ordningen for 2015 utgjør en samlet bevilgning på om lag 60 millioner kroner. Målgruppen er ungdom og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i Nav.

  Søknadsfrist: 1. februar 2015

  [Les mer]

 • TIRSDAG 25.11.2014

  Søk om midler til effektiv lisensfelling av jerv!

  Rovviltnemnda i Region 3 har vedtatt at restmidler fra forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2014 kan tildeles jaktlag som ønsker å forbedre sin jervejakt. Det kan gis støtte i form av blant annet viltkameraer, åtevarslere og åtebuer.

   

  Søknadsfristen er fredag 5. desember.

  [Les mer]

 • TORSDAG 20.11.2014

  Kommunereformen: Konsekvenser for allmenningene

  Mange i Oppland er opptatt av hva som vil skje med forvaltningen av statsallmenningene ved eventuelle kommunesammenslåinger. Fylkesmannen har utarbeidet et notat som tar for seg spørsmålet sett i lys av dagens rettigheter og lovverk

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media