RSS

Nyheter-forsiden

 • TIRSDAG 02.09.2014

  Skadefellingstillatelser Oppland

  Fylkesmannen i Oppland behandler søknader om skadefellingstillatelser fra blant annet kommuner og beitelag. På denne siden finnes en oversikt over vedtatte skadefellingstillatelser. Oversikten oppdateres fortløpende.

  [Les mer]

 • Ku på utmarksbeite, Soleggen
  TIRSDAG 02.09.2014

  Fagdag om utmarksbeite 23. september på Storhøliseter/Ruten

  Beitebrukere, kommuner/rådgivere og andre interesserte inviteres til fagdag om beiteressursene i utmarka i Espedalen 23. september. Ubrukte beiteressurser, storfe i utmark og forholdet mellom beitebruk og verneforvaltning i Langsua nasjonalpark er tema som blir tatt opp.

  [Les mer]

 • TORSDAG 28.08.2014

  Landbruks og matminister Sylvi Listhaug besøker Oppland

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker Oppland 2. september. På programmet står flere bedrifts- og seterbesøk. Se forøvrig presseinvitasjon fra Landbruks- og matdepartementet.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media