RSS

Nyheter - Forsiden

 • fylkesmann Christl Kvam
  FREDAG 24.04.2015

  Blogg om at nye statsborgere er gull verd

  I en blogg du kan lese her kaller fylkesmann Christl Kvam nye statsborgere for «innlandets gull» og minner om uten disse ville befolkningsutviklingen mange steder i Oppland sett verre ut enn den gjør i dag.

 • TIRSDAG 21.04.2015

  Tilskudd til klimatilpasning

  Klima- og miljødepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning for klimatilpasning, som forvaltes av Miljødirektoratet. Målgruppen for tilskuddsordningen er kommuner og fylkeskommuner.

  [Les mer]

 • Legemiddelhåndtering
  MANDAG 20.04.2015

  Nytt rundskriv frå Helsedirektoratet om legemiddelhåndtering

  Helsedirektoratet har nyss publisert Rundskrivet "Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer." Frå 1. januar 2015 trådte endringar i “Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp” i kraft. Rundskrivet skal bidra til å styrke kjennskapen til forskrifta. Det er to viktige endringar i forskrifta som er verdt å merke seg.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media