RSS

Nyheter - Forsiden

 • Utsikt, Bødal i V. Gausdal
  FREDAG 27.02.2015

  Regionale miljøtilskudd til jordbruket utbetales i uke 10

  I Oppland blir det årlig gitt ca. 54 millioner kroner i regionale miljøtilskudd til jordbruket. Dette er støtte til driftsformer som er viktige for kulturlandskapet og for å begrense forurensning fra jordbruket. Søkerne har nå fått tilsendt brevet om utbetaling, som gjennomføres ca. 5. mars.

  [Les mer]

 • FREDAG 27.02.2015

  Invitasjon til Plan- og framtidsverksted for Oppland

  Velkommen til Plan- og framtidsverksted for Oppland på Hafjell Quality Hotel, Øyer 18. -19. mars! Konferansen markerer oppstart av arbeidet med regionale- og kommunale planstrategier for perioden 2016-19.

  [Les mer]

 • TORSDAG 26.02.2015

  Rapport om bruk av midler til FKT-tiltak i Oppland i 2014

  Rovviltnemnda i Oppland fikk for 2014 tildelt en økonomisk ramme på i alt kr. 5 700 000,- til skadeforebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT), drift av nemnda og tjenestekjøp.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media