RSS

Nyheter - Forsiden

 • TORSDAG 30.10.2014

  Slutte med fossil oljefyring i hjemmet? Temakvelder i Oppland

  I «Klimaforliket» (Innst. 390 S (2011-2012)) legges det opp til at det fra 2020 ikke lenger vil være tillatt å fyre med fossil olje i husholdninger.Klimaspleis arrangerer temakvelder om overgang fra fossil olje til fornybar energi.

  [Les mer]

 • ONSDAG 29.10.2014

  Invitasjon til erfaringskonferanse med tilskuddsmottakere fra tilskuddsordningen "Aktivitet eldre- og seniorsentra" i 2013

  Tid: 7. november 2014 kl. 10.30-15.00

  Sted: Helsedirektoratet/Auditoriet

  Målgruppe: Kommuner, Fylkeskommuner, Fylkesmenn, Eldreråd i kommuner, Fylkeseldreråd, bruker – og frivillige organisasjoner.

  Gratis konferanse. Reise og opphold dekkes ikke.

  Påmeldingsfrist 31.oktober

  [Les mer]

 • ONSDAG 29.10.2014

  Økonomiske midler til skogbruksfremmende tiltak

  Fylkesmannen i Oppland har satt 20.november som søknadsfrist for prosjekter som kan støttes av årets rentemidler i skogbruket.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media