RSS

Nyheter - Forsiden

 • Dozer på Kokslien
  FREDAG 24.07.2015

  Regelendring for nydyrking

  Kommunene skal nå behandle nydyrkingsplaner over 50 daa etter Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover.  

  [Les mer]

 • ONSDAG 22.07.2015

  Slutt på tilskudd til skogsdrift i mellomvanskelig terreng

  Fylkesmannens bevilgning til formålet er oppbrukt og tilskuddsordningen avsluttes for i år. Det var avsatt 450.000 kr til ordningen. 

  [Les mer]

 • Gamlestugu N. Sandnes 2014
  FREDAG 17.07.2015

  Nytt liv til gammel stue

  I det utvalgte kulturlandskapet i Oppland har gammelstua på Nordgård Sandnes lenge stått tom og forfalt. Nå har Utvalgte Kulturlandskap bidratt til at stua har fått nytt liv, og også blitt en mulig kilde for inntekt.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media