RSS

Nyheter - Forsiden

 • TORSDAG 23.10.2014

  Fylkesmannen fikk ryddedusør

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner premierer Fylkesmannen i Oppland for sitt arbeid med å fjerne tidstyver. 

  [Les mer]

 • ONSDAG 22.10.2014

  Søknadsfrist 15. november for tilskudd fra landbrukets klima- og miljøprogram

  Hoveddelen av den årlige rammen på ca. 400 000 kroner fra klima- og miljøprogrammet fordeles etter søknadsfristen 15. mars, men vi har i tillegg en søknadsomgang med frist 15. november.

  [Les mer]

 • ONSDAG 22.10.2014

  Høring av utkast til rundskriv om helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

  Høringsutkast til nytt rundskriv om helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 – rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemninger, er nå klart fra Helsedirektoratet.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media