RSS

Nyheter - Forsiden

 • MANDAG 26.01.2015

  Midlertidig forskrift om snøscooterløyper blir ikke gjennomført

  Klima- og miljødepartementet (KLD) har etter ny vurdering funnet at hjemmelsgrunnlaget for en midlertidig forskrift om snøscooterløyper for tidligere forsøkskommuner ikke er tilstede.

  [Les mer]

 • MANDAG 26.01.2015

  Endringer i naturmangfoldloven og viltloven

  Fylkesmannen er enig i og støtter gjennomgående Klima- og miljødepartementets forslag til endringer av naturmangfoldloven og viltloven.

  [Les mer]

 • FREDAG 23.01.2015

  Nesten 1,2 millioner kroner betalt ut til tros- og livssynssamfunn i Oppland

  Det er registrert 21 tros- og livssynssamfunn i Oppland med et samlet medlemstall på 2601. Satsen pr. medlem var i 2014 kr. 449

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media