RSS

Nyheter - Forsiden

 • FREDAG 17.10.2014

  Fylkesmannen foreslår vern av fire skogområder i Sjodalen i Vågå

  Fylkesmannen har oversendt sin tilrådning om vern av fire skogområder innenfor Langmorkje Almenning i Sjodalen til Miljødirektoratet. Verneforslagene kommer inn under ordningen med frivillig vern av skog.

  [Les mer]

 • FREDAG 17.10.2014

  Påminnelse: Rekrutteringstilskudd til fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt i rekrutteringssvake kommuner.

  Helsedirektoratet ønsker å få flere søknader fra Oppland på tilskudd til rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt i kommuner med rekrutteringsvansker. Tilskuddet er på 500 000 kr per kommune. De kommunene som sliter med rekruttering og stabilitet, bes ta kontakt for rask behandling av sakene.

  [Les mer]

 • Fylkesmann Kristin Hille Valla innleder på regionmøte med kommunene i Lillehammer-regionen.
  TORSDAG 16.10.2014

  Regionmøte i Lillehammer-regionen: Samarbeid og sammenslåing

  Kommunereformen sto høyt på dagsorden da Fylkesmannen møtte kommunene i Lillehammer-regionen. - Ta tak, ikke vent på flere startsignal, var budskapet fra fylkesmann Kristin Hille Valla.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media