RSS

Nyhende hovudside

 • TORSDAG 02.10.2014

  Kulturlandskapsprisen 2014

  Bonde Ole Gjermund Digernes er kåra som vinnar av Kulturlandskapsprisen 2014 for hans ekstraordinære innsats for skjøtsel og restaurering av kulturlandskapet på kystgarden Digernes i Stord kommune og Otterøy i Bømlo kommune.

  [Les mer]

 • FREDAG 26.09.2014

  Stor skilnad på sjukeheimsdekning og legetid

  Fylkesmannens kartlegging våren 2014 viser at det er store skilnader i sjukeheimsdekning mellom kommunane i Hordaland. Det er og store skilnader i legebemanning i sjukeheimane.

  [Les mer]

 • TORSDAG 25.09.2014

  Fylkesmannen protesterer mot planlegging av barnehage på grunn av vegtrafikkstøy

  Fylkesmannen fryktar for barns helse og stoppar planlegging av ny barnehage tett ved Hardangervegen i Arna. Vi meiner det må finnast ei betre plassering i det planlagde bustadfeltet Oksla.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale medium