RSS

Nyhende hovudside

 • TYSDAG 27.01.2015

  Busetting av flyktningar i Hordaland

  Fylkesmannen i Hordaland har fått i oppdrag frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) å bidra i auka og raskare busetting av flyktningar i kommunane i Hordaland 2015 og 2016. Arbeidet skal òg bidra til utviklingsarbeid i kommunane for å styrke innsatsen når det gjeld integreringa og kvalifiseringa i kommunane.

  [Les meir]

 • MÅNDAG 26.01.2015

  Kritikk av lege i ny vurdering av tilsynssak

  Fylkesmannen har kome til at ein lege handla uforsvarleg då ein mann fekk hjartestans. Legen sitt grunnlag for å avslutta HLR (hjarte-lunge-redning) var ikkje godt nok. Etterpå var legen ikkje merksam nok på livsteikn frå pasienten.

  [Les meir]

Følg oss på sosiale medium