RSS

Nyhende hovudside

 • TORSDAG 10.04.2014

  Laksen kjem tilbake til Modalsvassdraget

  Laksebestanden i Modalsvassdraget gjekk tapt på 1970-talet på grunn av forsuring. 31. mars gjekk startskotet for reetablering av laks i vassdraget. Rognplantinga er i gang, neste milepæl kjem med kalking av vassdraget.

  [Les mer]

 • ONSDAG 09.04.2014

  Vertskommunar har ikkje rett på refusjon for omsorgstenester

  Tidlegare kunne vertkommunar for institusjonar krevje refusjon for utgiftene til omsorgstenester når ein brukar vart buande i institusjonskommunen etter utskriving. Fylkesmannen har svart Stord kommune at dei etter den nye lova ikkje lengre har krav på slik refusjon frå Bergen.

  [Les mer]

 • ONSDAG 09.04.2014

  Kan dekke forureina sjøbotn med tunnelstein frå Ulriken

  Fylkesmannen har gitt løyve til å dekke forureina sjøbotn i Store Lungegårdsvatn med stein frå ny jernbanetunnel gjennom Ulriken. Strenge miljøkrav skal redusere forureining i anleggsperioden. Tildekkinga vil hindre spreiing av miljøgifter og betre miljøtilstanden.

  [Les mer]