RSS

Nyhende hovudside

 • FREDAG 21.11.2014

  Stor variasjon i legevaktordningar

  Det er lege på vakt døgnet rundt i alle kommunane. Det er likevel stor variasjon i organisering, bemanning, opplæring og utstyr.

  [Les mer]

 • ONSDAG 19.11.2014

  Ikkje funn av ørekyte på Hardangervidda i år

  Overvakinga av ørekyte på Hardangervidda viser at rotenonbehandlinga i 2013 til no har fungert for å hindre vidare spreiing av ørekyte vestover.

  [Les mer]

 • FREDAG 07.11.2014

  Krav til avslutting av hjelpetiltak etter fylte 18 år

  Når barnevernet skal avslutte hjelpetiltak for ungdom over 18 år, skal dei grunngi det med kva som er barnets beste, som det står i barnevernlova. Fylkesmannen i Hordaland registrerer at denne grunngjevinga manglar eller er mangelfull i mange av dei klagesakene som kjem til oss.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale medium