RSS

Nyhende hovudside

 • FREDAG 27.03.2015

  Oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun

  Utmarka på Skarvatun ved Ølve i Kvinnherad husar ein stor variasjon av naturtypar og mange sjeldsynte artar. Vi startar no opp arbeidet med frivillig skogvern. Frist for innspel til oppstarten er 11. mai 2015.

  [Les meir]

 • FREDAG 27.03.2015

  Ikkje lovbrot i barnevernssak

  Fylkesmannen har kome til at Årstad barnevernteneste heldt seg innanfor barnevernlova då dei akuttplasserte eit barn utanfor familie eller nettverk. Vi meiner at barnevernet hadde vurdert om barnet kunne plasserast hos nær familie.

  [Les meir]

Følg oss på sosiale medium