RSS

Nyhende hovudside

 • TYSDAG 29.07.2014

  Får kritikk for dårleg styring

  Fylkesmannen har ført tilsyn med tenester til utsette barn og unge i Bergen kommune, Årstad bydel. Kommunen får kritikk for mangelfull styring med tenestene.

  [Les mer]

 • TYSDAG 29.07.2014

  23 kommunar i Hordaland følgjer statens rettleiande sosialhjelpssatsar

  Tal for 2013 viser at fire kommunar i vårt fylke hadde høgare satsar for sosialstønad til einslege enn statens rettleiande sosialhjelpssatsar. Seks hordalandskommunar låg under statens satsar.

  [Les mer]

 • TYSDAG 29.07.2014

  Nær tolv tusen sosialhjelpsmottakarar i Hordaland

  I 2013 fekk 11 633 personar økonomisk sosialhjelp i Hordaland, omtrent det same som året før. Det er stor skilnad mellom kommunane når det gjeld kor stor del av folketalet som fekk sosialhjelp.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale medium