RSS

Nyhende hovudside

 • TYSDAG 25.11.2014

  Urovekkande auke i bruk av koparimpregnering

  Siste året har vi fått rapportar om auka bruk av kopar på oppdrettsanlegga, og Fylkesmannen har no for første gong gitt ein oppdrettar pålegg om å måle koparforureining under anlegget.

  [Les meir]

 • MÅNDAG 24.11.2014

  Fleire elevar blir fritekne for nasjonale prøver

  Fylkesmannen har oppsummert erfaringar frå gjennomføringa av nasjonale prøver i Hordaland i 2014. Frå 2010 til 2014 har det vore ein liten, men jamn auke i talet på elevar som er fritekne. Dette er ei utvikling som Hordaland deler med resten av landet.

  [Les meir]

 • MÅNDAG 24.11.2014

  Sjå i direktesending: Nasjonal konferanse om erfaringar med kommunale øyeblikkeleg hjelp-plassar

  Korleis går etableringa av akuttplassar i Hordaland og landet elles? Sjå konferansen direktesendt på nett tysdag 25. november!

  [Les meir]

Følg oss på sosiale medium