RSS

Nyhende hovudside

 • TORSDAG 30.10.2014

  Fylkesmannen går mot planlagt kraftutbygging i Eidfjord

  Overføring av Skytjedalsvatnet til Sima har store negative følgjer for landskap og natur. Lite vassføring vil forverre situasjonen for laksefisk i Sima. Tidlegare utbyggingar gjer området særleg sårbart for nye inngrep.

  [Les mer]

 • TYSDAG 28.10.2014

  Statsetatane møtte kommunane - også i år

  Den årvisse samlinga for leiinga i Hordalandskommunane, KS og regionale statsetatar var 23. og 24. oktober. Ikkje uventa vart mest tid via til kommunereforma, men også busetting av flyktningar fekk sin plass. Presentasjonane ligg ved.

  [Les mer]

 • FREDAG 24.10.2014

  Vil ha innspel til Demensplan 2020

  Personar med demens og deira pårørande kan gi innspel til arbeidet med Demensplan 2020 på eit dialogmøte i Bergen 1. desember. Frivillige, tilsette og leiarar i omsorgstenestene er òg velkomne.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale medium