RSS

Nyhende hovudside

 • TYSDAG 21.10.2014

  Tiltak mot boersvineblom og kjempespringfrø har gitt gode resultat

  Fylkesmannen har i fleire år gitt pengar til å bekjempe nokre utvalde framande artar her i fylket. Arbeidet er tidkrevjande, men gir gode resultat.

  [Les mer]

 • MÅNDAG 20.10.2014

  Bidrar til naturmangfald i kulturlandskapet

  I 2014 har Fylkesmannen betalt ut nær 1.5 million kroner til skjøtsel av verdifulle kulturlandskap i fylket. Midlane har bidratt til aktiv drift av 230 dekar verdifulle slåttemarker og nesten 20 000 dekar kystlynghei.

  [Les mer]

 • FREDAG 10.10.2014

  Kontroll av skipsverft

  I oktober skal Fylkesmannen delta i ein landsomfattande kontrollaksjon for å sjekke om skipsverfta følgjer miljøregelverket.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale medium