RSS

Nyhende hovudside

 • TORSDAG 18.12.2014

  Budsjettavklaring for kommunane

  Budsjettavtalen mellom regjeringa og V/Krf fører til nokre endringar i kommuneopplegget for 2015. Avtalen inneberer at det blir ein auke i overføringar til kommunesektoren på kr 1,6 mrd. Dette gir i sin tur endringar i skatteøyre og rammetilskot.

  [Les meir]

 • ONSDAG 17.12.2014

  Kommunane er ikkje i mål på avløpssektoren

  Kommunane har ein stor jobb å gjere på avløpssektoren. Dette er konklusjonen etter tilsyn av åtte kommunar med avløpsreinseanlegg i dei store tettstadene i fylket.

  [Les meir]

Følg oss på sosiale medium