RSS

Nyheter

 • FREDAG 25.07.2014

  Stor gress- og lyngbrannfare i Vest-Finnmark

  Direktoratet for sikkerhet og beredskap melder om lokalt stor gress-, lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning i Vest-Finnmark med Finnmarksvidda. Oppfordringen er å være forsiktig med bruk av åpen ild når du ferdes i skog og mark.

  [Les mer]

 • TORSDAG 24.07.2014

  Mulig terrortrussel mot Norge

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) melder at de har opplysninger som tyder på at en terrorhandling mot Norge kan være planlagt gjennomført innen kort tid. Så langt det er mulig vil PST orientere offentligheten om den videre utviklingen i saken. Mer informasjon finner du på www.pst.no og www.kriseinfo.no. Polititet har høynet beredskapen. Les mer på www.politi.no. 

  [Les mer]

 • ONSDAG 23.07.2014

  Er skolen deres et godt sted å være? Søk Dronning Sonjas skolepris 2014

  Tar dere elevene med på råd? Føler barna seg trygge på skolen sin? Er skolen deres en god arbeidsplass for elever og lærer? Samarbeider dere godt med barnas foreldre? Jobber dere langsiktig med å få til disse tingene? Da kan skolen deres være en kandidat til Dronnings Sonjas skolepris 2014!

  [Les mer]

 • MANDAG 21.07.2014

  Meld fra om observasjoner av Fjellrev i sommer

  I disse tider oppsøkes fjellrevhiene av statens feltapparat for å se om fjellreven har fått unger. Statens Naturoppsyn vil gjerne ha tips om du ser fjellrev i Finnmark i sommer.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media