RSS

Nyheter

 • TORSDAG 18.12.2014

  Jordbruket i Finnmark - verdiskaping i kroner og øre

  Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) har på oppdrag fra Fylkesmannen i Finnmark gjort en analyse av verdiskapinga i jordbruket i Finnmark. Tallenes tale viser at sysselsettingen går ned, men effektiviteten går opp.

  [Les mer]

 • Bilde GPS demente
  MANDAG 15.12.2014

  GPS- økt livskvalitet for personer med demens?

  I 2015 gir Fylkesmannen tilbud om kurs i bruk av GPS i demensomsorgen.

  [Les mer]

 • FREDAG 05.12.2014

  Prioritet i mobilnettet og veileder for elektronisk kommunikasjon (EKOM)

  Vi har sendt over informasjon fra Post- og teletilsynet til kommunene om prioritet i mobilnettet og en veileder for EKOM til bruk i risiko- og sårbarrhetsanalyser (ROS-analyser). Du finner dokumentene her. 

  [Les mer]

 • TORSDAG 04.12.2014

  Veileder for dispensasjon etter plan- og bygningsloven

  Vi har laget en veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven (pdf). Veilederen fokuserer først og fremst på dispensasjoner fra arealplaner, men de samme prinsippene gjelder for dispensasjoner fra andre bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media