RSS

Nyheter

 • MANDAG 23.03.2015

  Kunngjøring – Tilskudd til psykisk helse- og rusarbeid

  Ny tilskuddsordning innen psykisk helse og rus feltet: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov. Søknadsfrist: 17.april 2015

  [Les mer]

 • ONSDAG 18.03.2015

  Nettkurs om vold og seksuelle overgrep

  Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord og Høgskolen i Narvik (HiN) lanserer idag et nettbasert kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn for ansatte i barnehage og barneskole. Kurset er tilgjengelig på helsekompetanse.no.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 17.03.2015

  Søk midler til tiltak i kulturlandskapet

  Fylkesmannen har nå fordelt årets pott på ca 1. million kroner til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) til kommunene.

  [Les mer]

 • MANDAG 16.03.2015

  Endring av det midlertidige motorferdselforbudet i Neidenområdet

  Fylkesmannen har gjort et nytt vedtak om motorferdselforbud i Gallok området i Sør-Varanger. Vedtaket fra 6. februar er opphevet med virkning fra og med 21. mars, samtidig er det gjort et nytt vedtak som gjelder fra samme dato.   

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media