RSS

Nyheter

 • FREDAG 24.04.2015

  Har du vinterskade på eng? Da kan du søke tilskudd til utbedring

  Bønder som har fått vinterskader på eng og som må iverkesette tiltak for å hindre avlingssvikt, kan søke om tilskudd. Skader skal være meldt til kommunen i god tid før utbedringen påbegynnes og reparasjon må være gjennomført før 15. juni for å gi rett til tilskudd. 

  [Les mer]

 • ONSDAG 22.04.2015

  Midlertidig motorferdselsforbud i Vadsø kommune

  Skuterløype 2, Ordoløypa i Vadsø kommune stenges mellom politihytta/Gjelhaugane og Oarddojávri fra og med fredag 24. april til og med torsdag 30. april 2015.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 21.04.2015

  Oppheving av midlertidig motorferdselsforbud i Porsanger

  Det midlertidige motorferdselsforbudet i Porsanger kommune mellom Sløkneset og Sløkevike, og skuterløype 27 er opphevet fra og med 20. april 2015.

  [Les mer]

 • MANDAG 20.04.2015

  Invitasjon til oppstartsmøte - nasjonalt program for kartlegging av marint biologisk mangfold

  Miljødirektoratet inviterer kommuner, fylkeskommunen og Fiskeridirektoratets regionkontor til oppstartsmøte for kartlegging av marint biologisk mangfold i Finnmark. Møtet som holdes onsdag 6. mai i Alta er mest aktuelt for de som arbeider med fysisk planlegging, natur- og ressurskartlegging. Det vil bli holdt et oppstartsmøte i Øst-Finnmark senere.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media