RSS

Nyheter

 • ONSDAG 04.03.2015

  Nytt verktøy til å høre innbyggerne

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått laget en innbyggerundersøkelse til bruk ved kommunesammenslåing. Alle kommuner som går gjennom reformprosessen og gjør kommunestyrevedtak innen 2016, får utbetalt 100 000 kroner i støtte til informasjon og folkehøring. 

  [Les mer]

 • TIRSDAG 03.03.2015

  Oversikt over tilskudd i landbruket i Finnmark 2015

  [Les mer]

 • MANDAG 02.03.2015

  Vil øke kjøttproduksjonen i Troms og Finnmark

  [Les mer]

 • MANDAG 02.03.2015

  Hvordan formidle kommunereformen til ungdom

  Hvordan skal du formidle og skape engasjement om kommunereformen blant ungdommen?

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media