RSS

Nyheter

 • FREDAG 22.05.2015

  Tilskudd til reineiere utbetales i juli

  Tilskudd til siidaandeler har vanligvis blir utbetalt fortløpende etter behandling. Dette fører til usikkerhet og spørsmål rundt når tilskuddet kommer. Derfor utbetaler vi nå tilskuddet til alle samtidig. 

  [Les mer]

 • FREDAG 22.05.2015

  Nasjonalt velferdsteknologiprogram

  Samveis – ta i bruk velferdsteknologi i kommunene! Hent erfaringer fra kommuner i velferdsteknologinettverket og bli med i gruppen Arena Samveis - velferdsteknologisatsingen på Facebook for å få oppdatert informasjon. 

  [Les mer]

 • FREDAG 22.05.2015

  Tilskudd til rydding av søppel i strandsonen

  Miljødirektoratet lyser ut tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. Lag, foreninger og bedrifter kan søke om tilskudd. Søknadsfrist er 15. juni 2015.

  [Les mer]

 • TORSDAG 21.05.2015

  Nytt mastergradstilbud for offentlig sektor i Øst-Finnmark

  Vil du bli en bedre medarbeider og leder i offentlig sektor? UiT Norges arktiske universitet tilbyr fra høsten 2015 erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse i offentlig sektor på Campus Finnmark, Vadsø. 

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media