RSS

Nyheter

 • TIRSDAG 19.08.2014

  Eigenerklæring frå sakkunnige i barnevernssaker

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har kome med retningslinjer om bruk av eigenerklæring for sakkunnige i barnevernssaker. Retningslinjene gjeld frå 1.september 2014.

  [Les mer]

 • MANDAG 18.08.2014

  Yrkesretta opplæring er populært i fengsel

  Alle fengsla som skal ha skule knytt til seg, tilbyr opplæring. Yrkesretta opplæring er populært i fengselet, og fleire skular legg til rette for korte arbeidskvalifiserande kurs.

  [Les mer]

 • TORSDAG 14.08.2014

  Oppdatert rundskriv til lov om sosiale tenester i Nav

  Rundskriv (hovudnummer 35) til lov om sosiale tenester i NAV er oppdatert. Det nye rundskrivet erstattar ei rekkje eldre rundskriv og brev.

  [Les mer]