RSS

Nyheter

 • MANDAG 01.09.2014

  Erklæring fra den nordiske helsekonferansen

  750 personer fra hele Norden deltok på den 11. Nordisk folkehelsekonferanse i Trondheim sist uke. For første gang ble det lagt opp til en deklarasjon fra konferansen - Trondheimserklæringen.

  [Les mer]

 • TORSDAG 28.08.2014

  Invitasjon til nasjonal helseberedskapskonferanse

  Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Helse Vest inviterer til nasjonal helseberedskapskonferanse i Loen 16.-17. september. Hovudtema er samvirke mellom sektorar, og mellom naudetatar.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 19.08.2014

  Eigenerklæring frå sakkunnige i barnevernssaker

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har kome med retningslinjer om bruk av eigenerklæring for sakkunnige i barnevernssaker. Retningslinjene gjeld frå 1.september 2014.

  [Les mer]