RSS

Nyheter

 • TORSDAG 05.03.2015

  Navn på nytt fylkesmannsembete

  Fra 1. januar 2016 vil navnet på embetet være Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 03.03.2015

  Fylkesmann Jørn Aksel Krog døde i dag 3. mars, nær 67 år gammel

  Krog har vært fylkesmann i Sør-Trøndelag siden høsten 2011, og hadde knapt tre år igjen av åremålet sitt.

  [Les mer]

 • MANDAG 23.02.2015

  Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

  Frist for innsending av krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2015 er 13. mars 2015. Frist for innsending av regnskap og årsrapport for 2014 er 10. april 2015.

  [Les mer]