RSS

Nyheter

 • FREDAG 23.01.2015

  Innsigelser skal samordnes

  Seks nye fylkesmenn deltar nå i forsøket med å samordne statlige innsigelser til kommunale planer.

  [Les mer]

 • MANDAG 19.01.2015

  Oversikt over Fylkesmannens oppgaver

  Embetsoppdraget vårt gir en utdypning og konkretisering av alle oppgavene Fylkesmannen skal løse.

  [Les mer]

 • MANDAG 29.12.2014

  Treng du økonomisk rådgjeving?

  Kommunen, ved Nav-kontoret, pliktar å gi innbyggjarane økonomisk rådgiving, inkludert gjeldsrådgiving. Det kan vere alt frå generelle råd og rettleiing, til hjelp i meir komplekse gjeldsforhandlingssaker.

  [Les mer]