RSS

Nyheter

 • TORSDAG 24.07.2014

  Lettere å telte i strandsonen

  En forskrift til friluftsloven som har vært ute på høring vil gi klarere regler for ferdsel i skogplantefelt og ferdsel på private veier i innmark. Forskriften åpner også for at folk kan slå opp telt bare 50 meter fra bebodd hus eller hytte i strandsonen.

  [Les mer]

 • FREDAG 18.07.2014

  Medaljar og ordenar

  Kongehuset delar ut medaljar og ordenar for å påskjønne landsmenn og utanlandske borgarar for særleg innsats til samfunnets beste. Fylkesmannen tek i mot forslag til kven som fortener ei slik påskjønning.

  [Les mer]

 • FREDAG 11.07.2014

  Vent med slåtten i vegkanten

  Veikantene du farer forbi med bil i ferien kan være viktigere enn du tror. De er levested for en rekke arter, og slåtten i veikanten bør vente til godt ut i juli.

  [Les mer]