RSS

Nyheter

 • TYSDAG 16.09.2014

  Ny rettleiar for heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse i kommunane

  Første utgåva av rettleiaren er no på plass. Rettleiaren vil vere til nytte for kommunane i oppfølginga av kommunal beredskapsplikt.

  [Les mer]

 • FREDAG 12.09.2014

  Jakt- og fangsttider

  I Norge er det lov å jakte på nesten 60 arter av fugler og pattedyr.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 09.09.2014

  Kontroll av avfallsdeponier

  Fylkesmannen kontrollerer i september utslipp til luft og vann fra avfallsdeponier over hele landet. Kontrollaksjonen er landsdekkende.

  [Les mer]