RSS

Nyheter

 • TIRSDAG 15.04.2014

  Oppdatert veileder om vanedannende legemidler

  Helsedirektoratet har oppdatert veilederen om rekvirering og forsvarlighet av vanedannende legemidler. Den retter seg mot helsepersonell, men er også tilgjengelig for pasienter og pårørende.

  Den nye versjonen er tilpasset e-resept, fastlegeordning og grenser for tillatt bruk av blant annet vanedannende legemidler ved bilkjøring.

  [Les mer]

 • MANDAG 14.04.2014

  Tilstandsrapporten

  Den nye regjeringen har varslet en kommunereform, der målet er å få mer robuste kommuner. Regjeringen ønsker kommuner som har økonomi og faglige ressurser til å levere gode tjenester til innbyggerne.

  [Les mer]

 • FREDAG 11.04.2014

  Kommuneundersøkelse samfunnssikkerhet og beredskap

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har nylig gjennomført en undersøkelse av samfunnssikkerhetsarbeidet i alle landets kommuner.

  [Les mer]

 • TORSDAG 10.04.2014

  Engasjerte verger på Ringerike

  Fylkesmannen har gjennomført opplæring for nye verger på Ringerike.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 08.04.2014

  Kommunereformen

  Vel 60 personer fra kommunene i Buskerud, region Stat og Fylkesmannen i Buskerud var til stede på årets Ordfører- og rådmannssamling på Geilo. Helen Bjørnøy åpnet konferansen hvor et av temaene var kommunereformen.

  [Les mer]

 • Karplanten Marisko vokser i Strykenåsen naturreservat. Foto: Finn Michelsen.
  FREDAG 04.04.2014

  Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Strykenåsen naturreservat

  Fylkesmannen skal utarbeide forvaltningsplan for Strykenåsen naturreservat i Nedre Eiker kommune.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media