RSS

Nyheter

 • FREDAG 25.07.2014

  Stor skogbrannfare

  Det er nå stor skogbrannfare i hele landet. Torsdag ettermiddag var det mange branner samtidig: 7 i Hedmark, 4 i Telemark, Marker, Nesbyen, Sørøya og flere steder i Buskerud.

  [Les mer]

 • FREDAG 25.07.2014

  Søknad om dispensasjon for førerkort

  Fylkesmannen mottar ofte søknader om dispensasjon for førerkort som har mangelfull dokumentasjon. Dette bidrar til forlenget saksbehandlingstid for alle søkere på grunn av merarbeidet, men spesielt for den som leverer ufullstendig søknad.

  [Les mer]

 • Odd Rune Andersen
  ONSDAG 23.07.2014

  Ny fagdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud

  Odd Rune Andersen er ansatt som fagdirektør for utvikling og modernisering hos Fylkesmannen i Buskerud. Han tiltrer stillingen 11. august.

  [Les mer]

 • MANDAG 21.07.2014

  Veileder 2014 for regionale miljøtilskudd i Buskerud

  Ny veileder for søknad om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 er nå klar. Søknadsfristen er 20. september.

  [Les mer]

 • FREDAG 18.07.2014

  Arealbarometer for Buskerud

  Til tross for at kun 3,5 prosent av jordbruksarealet i Buskerud benyttes til hagebruk (veksthus og planteskoler, grønnsaker, frukt og bær), står hagebruket for rundt en tredel av jordbrukets verdiskaping i fylket.

  [Les mer]

 • TORSDAG 17.07.2014

  Fellingstillatelse på ulv i midtre Buskerud forlenges ikke

  Tillatelsen til å felle én ulv i midtre del av Buskerud ble første gang gitt i begynnelsen av juni og senere forlenget til å gjelde fram til og med 17. juli. Fylkesmannen har vurdert situasjonen på nytt, men ikke funnet grunnlag for å forlenge tillatelsen.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media