RSS

Nyheter

 • FREDAG 31.07.2015

  Fylkesmannen anbefaler vern av åtte skogområder

  Fylkesmannen anbefaler vern av syv nye skogreservater og utvidelse av ett eksisterende reservat. Tilråding etter høringen er nå sendt til Miljødirektoratet.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 28.07.2015

  Tillatelse til skadefelling av gaupe i Flå kommune

  Fylkesmannen har gitt tillatelse til skadefelling av en gaupe i Flå kommune.

  [Les mer]

 • FREDAG 24.07.2015

  Miljøtilskudd for jordbruket

  Alle bønder i Buskerud, som oppfyller vilkårene kan søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud for 2015. Søknadsfristen er 20. september.

  [Les mer]

 • TORSDAG 23.07.2015

  Tid for luking av floghavre

  Fylkesmannen oppfordrer alle korn- og frødyrkere til å foreta rutinemessige kontroller i åkrene gjennom den delen av vekstsesongen det er frøsetting. Floghavre formerer seg veldig raskt, og vil bli et stort problem etter få år dersom det ikke gjøres bekjempelsestiltak.

  [Les mer]

 • MANDAG 20.07.2015

  Helsepersonellets taushetsplikt - rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet

  Dette rundskrivet gir en oversikt over reglene om helsepersonells taushetsplikt, varslingsplikt og adgang til å utlevere pasientopplysninger til politiet og andre nødetater.

   

  Formålet med rundskrivet er å sikre nødvendig informasjonsdeling og styrke samarbeidet mellom helsetjenesten og politiet innenfor rammene av det regelverket som regulerer helsepersonellets virksomhet.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 14.07.2015

  Skjønnsmidler til kommunereformen

  Siste søknadsfrist for å søke skjønnsmidler til kommunereformen for 2015 er 1. august. Det gjenstår 2.5 millioner kroner til fordeling.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media