RSS

Nyheter

 • FREDAG 19.12.2014

  Julehilsen fra vergemålsavdelingen

  Vi ønsker alle våre verger og samarbeidspartnere en riktig god jul!

  [Les mer]

 • FREDAG 19.12.2014

  Kommunene kan overta forvaltning av verneområder

  Kommunene får nå tilbud om å overta forvaltningen av de verneområdene som i dag er forvaltet av Fylkesmannen.

  [Les mer]

 • Asfaltverk NCC Roads Lierskogen
  TORSDAG 18.12.2014

  Søker om driftstillatelse

  NCC Roads søker om ny tillatelse for drift av asfaltfabrikken på Lierskogen. Se under Høringer/Kunngjøringer for dokumenter i saken.

   

  [Les mer]

 • Intern logistikk på Drammen havn ved eksport av skogsvirke.
  ONSDAG 17.12.2014

  Skognæringen sikret tilgang til Lierstranda

  Lier Kommune og eiendomsselskapet Eidos har besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Lierstranda for utskiping av virke.

  [Les mer]

 • Sau på utmarksbeite
  ONSDAG 17.12.2014

  Tilskudd til tiltak i beiteområder 2015

  Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. februar.

  [Les mer]

 • ONSDAG 17.12.2014

  Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader 2015

  Fristen for å søke om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak er 15. februar.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media