RSS

Nyheter

 • FREDAG 22.08.2014

  Sterkt engasjement

  -Så langt har kommunene vist et sterkt engasjement. Alle de seks kommunene som Fylkesmannen har hatt oppstartsmøte med setter i gang en prosess knyttet til kommunereformen, sier Fylkesmann Helen Bjørnøy.

  [Les mer]

 • TORSDAG 21.08.2014

  Tillatelse til skadefelling av gaupe i Hemsedal kommune

  Fylkesmannen i Buskerud gir Hemsedal sankelag tillatelse til skadefelling av én (1) gaupe i deler av Hemsedal kommune.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 19.08.2014

  Økouka i Drammen

  I uke 39 arrangeres ØKOUKA – stikk finger’n i jorda i Oslo og på Bragernes torg i Drammen.

  [Les mer]

 • FREDAG 15.08.2014

  Kommunekonferanse – Samfunnssikkerhet og beredskap

  70 deltakere, i hovedsak fra våre kommuner, men også enkelte deltakere fra fylkesberedskapsrådet var torsdag 14. august samlet til kommunekonferanse – Samfunnssikkerhet og beredskap. Konferansen ble gjennomført på Kongsberg.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 12.08.2014

  Vi blir flere, vi blir eldre og vi flytter!

  Hva slags kommune må til for å gi innbyggerne de tjenestene de trenger om 15 år? Her kan du lese kronikken til Fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 12.08.2014

  Lokal kompetanse innen plan, kart, geodata og miljø

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut inntil 3 mill. kr. i tilskuddsmidler til lokale prosjekter med formål å utvikle kompetanse, verktøy og gode eksempler innen plan, kart, geodata og miljø.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media