RSS

Nyheter

 • TIRSDAG 21.10.2014

  Nore og Uvdal må ivareta villrein i tråd med regional plan for Hardangervidda

  Nore og Uvdal har laget en god kommunedelplan for Nore og Uvdal vest. Fylkesmannen mener imidlertid at det må gjøres mindre justeringer for å sikre hensynet til villrein i tråd med regional plan for Hardangervidda og naturmangfoldloven.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 21.10.2014

  Fylkesmannen trekker innsigelsen til kommuneplanen for Hol kommune

  Fylkesmannen har tidligere fremmet innsigelse til kommuneplanen, blant annet ut fra nasjonale villreininteresser. Etter en samlet vurdering trekker vi den gjenværende innsigelsen til to tomter som er lokalisert i strid med regional plan for Nordfjella.

  [Les mer]

 • FREDAG 17.10.2014

  Leter du som er verge etter informasjon?

  

  Er du nyetablert verge, eller har du i jobben som verge kommet over et felt som krever at du trenger mer informasjon om noen temaer? Det finnes mye tilgjengelig informasjon på nett som kan være til hjelp.

  [Les mer]

 • FREDAG 17.10.2014

  Ansatte på seminar

  Fylkesmannen i Buskerud har seminar for alle ansatte mandag 20. oktober. Kun resepsjonen i Statens hus vil være betjent i åpningstiden fra kl. 08.00-15.45. De ansatte er tilbake tirsdag morgen.

   

 • FREDAG 17.10.2014

  Søknadsfrist for erstatning av rovviltskade på husdyr er 1. november

  Søknad om erstatning for rovviltskader på husdyr i Buskerud i 2014 må fremmes elektronisk innen 1. november.

  [Les mer]

 • FREDAG 17.10.2014

  Dagsseminar om folkehelse i planarbeid

  KS, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune inviterer med dette kommunene til dagseminar i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse på Tyrifjorden hotell 18. november kl. 10:00 – 16:00

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media