RSS

Nyheter

 • MANDAG 21.07.2014

  Veileder 2014 for regionale miljøtilskudd i Buskerud

  Ny veileder for søknad om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2014 er nå klar. Søknadsfristen er 20. september.

  [Les mer]

 • FREDAG 18.07.2014

  Arealbarometer for Buskerud

  Til tross for at kun 3,5 prosent av jordbruksarealet i Buskerud benyttes til hagebruk (veksthus og planteskoler, grønnsaker, frukt og bær), står hagebruket for rundt en tredel av jordbrukets verdiskaping i fylket.

  [Les mer]

 • TORSDAG 17.07.2014

  Fellingstillatelse på ulv i midtre Buskerud forlenges ikke

  Tillatelsen til å felle én ulv i midtre del av Buskerud ble første gang gitt i begynnelsen av juni og senere forlenget til å gjelde fram til og med 17. juli. Fylkesmannen har vurdert situasjonen på nytt, men ikke funnet grunnlag for å forlenge tillatelsen.

  [Les mer]

 • ONSDAG 16.07.2014

  Fellingstillatelse på ulv i Hallingdal

  [Les mer]

 • TORSDAG 10.07.2014

  Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - 2. søknadsomgang

  Etter avslutning av vårens omgang med søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder, er det fortsatt rundt kr 300 000 igjen til slike formål i Buskerud.

  [Les mer]

 • ONSDAG 09.07.2014

  Naturbruksstipend delt ut i Buskerud

  Tre elever ved naturbruksskolene i Buskerud har fått tildelt stipend i 2014. Målet er å øke interessen for landbruksfaglig utdanning.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media