RSS

Nyheter

 • Kasserte kjøretøy
  ONSDAG 06.05.2015

  Kontroll av biloppsamlingsplasser i mai 2015

  Fylkesmannen vil i mai i uke 19 og 20 gjennomføre kontroll av utvalgte biloppsamlingsplasser i Buskerud. Kontrollene er en del av en landsomfattende aksjon i regi av miljødirektoratet og Fylkesmennene. Det er i første rekke biloppsamlingsplasser med tillatelse etter forurensningsloven som får besøk. Videre i 2015 vil vi også ha fokus på andre anlegg i biloppsamlerbransjen som krever særskilt oppfølging.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 05.05.2015

  Tiltak mot kanadagås i Kongsberg

  Fylkesmannen har iverksatt tiltak mot kanadagås i Kongsberg. I samråd med kommunen vil det bli utført punktering av egg i et område fra Labro til Pikerfoss i Lågen. Hensikten er å redusere tilgrising og sanitære problemer knyttet til gjessenes beiting i parker og andre tilrettelagte friområder.

  [Les mer]

 • Matjordkake
  TIRSDAG 05.05.2015

  Åpningen av "Ta vare på matjorda - ta vare på deg selv"

  Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen åpnet utstillingen "Ta vare på matjorda - ta vare på deg selv" på Bygdøy Kongsgård søndag 3. mai i anledning FNs Jordår 2015.

  [Les mer]

 • MANDAG 04.05.2015

  Fylkesmannen tar imot henvendelser om vergemål

  Torsdag 4. juni vil Hege Hjørund og Dag Kjetil Strandbo, fra vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud, være på kommunehuset på Gol.

  [Les mer]

 • Forsiden
  TORSDAG 30.04.2015

  Regionalt råd «Bolig for velferd»

  Fylkesmannen i Buskerud deltar i et regionalt råd som en del av den nasjonale strategien «Bolig for velferd». Bak strategien står fem departement sammen for at alle mennesker i Norge skal bo godt og trygt. De tilhørende direktoratene skal iverksette strategien, og Husbanken har fått oppdraget med å koordinere arbeidet. Regionalt råd under ledelse av Fylkesmann Øystein Djupedal være en motor i den boligsosiale innsatsen.

   

  [Les mer]

 • TORSDAG 30.04.2015

  Hva kan vi gjøre for å få mobbefrie skoler i Buskerud?

  Temaet "En mobbefri skole i Buskerud" ble utførlig belyst under et temamøte i Drammensbiblioteket i regi av Fylkesmannen, Fylkeskommunen og KS. Representanter for elever, mobbeombud, barneombud, politikere, skoleeiere og fylkesmann deltok på møtet i tillegg til sangeren Miriam Mercedes.

   

   

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media