RSS

Nyheter

 • FREDAG 03.07.2015

  Flomvarsel for Hol og Nore og Uvdal

  Stor snøsmelting i fjellene i Sør-Norge gir økt vannføring øst og vest for Langfjella. I Buskerud er det Hol og Nore og Uvdal som omfattes av varselet. NVE har sendt ut flomvarsel på nest øverst nivå, og flere steder er vannføringen doblet på bare noen få dager.

  [Les mer]

 • TORSDAG 02.07.2015

  Rapport om flått og flåttbårne sykdommer

  Sykdommer som smitter ved flåttbitt er et økende problem i Norge, og frykten for disse sykdommene forårsaker avisoverskrifter hver sommer.

  [Les mer]

 • TORSDAG 02.07.2015

  Sommerferiavvikling for førerkortseksjonen

  I perioden 6. juli - 11. august vil det være redusert kapasitet førerkortseksjonen på grunn av sommerferieavvikling.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 30.06.2015

  Klage på støy ved Privaten

  Fylkesmannen opprettholder Hurum kommunes vedtak i fobindelse med klage på støy ved utestedet Privaten. Klagen tas ikke til følge. Det forutsettes at kommunen følger opp arrangementet med hensyn til støy og at konsertene avsluttes innen tidsrammen.

  [Les mer]

 • MANDAG 29.06.2015

  Ny risiko og sårbarhetsanalyse for Buskerud

  Formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å gi en oversikt over de viktigste hendelsene og sårbarhetene som kan medføre risiko for befolkningen i Buskerud fylke. Det er Fylkesmannens oppgave å ivareta denne analysen med en jevnlig revisjon med tidsintervaller på fire år.

  [Les mer]

 • FREDAG 26.06.2015

  Utslippstillatelse for arbeid med E18 Fosskolltunnelen

  Statens vegvesen har fått utslippstillatelse for arbeid med rehabilitering av E18 Fosskolltunnelen i Lierbakkene. Se Høringer/kunngjøringer for mer informasjon.

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media