RSS

Nyheter

 • ONSDAG 26.11.2014

  Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i 2015

  Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok i møte 25. november 2014 en kvote på 35 gauper, hvorav 15 hunndyr ett år eller eldre, for kvotejakt i 2015. I alt 32 dyr og tolv hunngauper eldre enn ett år tildeles fra jaktstart 1. februar.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 25.11.2014

  Oppfølging av barn i kommunale fosterhjem

  Oppsummering av forsøk med egenkontroll/erfaringsspredning høsten 2014. Barneverntjenestene i Hurum, Lier og Nedre Eiker kommuner.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 18.11.2014

  Utlysning av midler for 2015 - barnefattigdom

  Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom skal videreføres i 2015.

  Tilskuddsordningen skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn og unge ved å styrke det sosiale og forebyggende arbeidet i kommunene.

  [Les mer]

 • Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskeurd
  MANDAG 17.11.2014

  Kjør debatt!

  Nå er tiden inne for å løfte debatten om kommunereformen ut av kommunestyresalen og ut til folket.

  [Les mer]

 • FREDAG 14.11.2014

  Møte i Rovviltnemnda 24. og 25. november

  Rovviltnemnda avholder møte på Lampeland Hotel i Flesberg mandag 24. og tirsdag 25. november. Det ordinære nemndsmøtet starter kl. 9 tirsdag 25. november.

  [Les mer]

 • avfall i småbåthavn
  FREDAG 14.11.2014

  Levering av avfall i havner

  Plast og annet avfall truer dyrelivet i og ved havet. Alle havner i Norge skal nå levere avfallsplaner for sin havn slik at alle som legger til kai i Norge skal få levert søpla si

  [Les mer]

Følg oss på sosiale media