RSS

Nyheter

 • Gjedde
  TORSDAG 16.07.2015

  Fritidsfisker? - Unngå flytting av fisk!

  Spredning av fisk er faunakriminalitet. Nye fiskearter spres stadig til vann og vassdrag hvor de ikke naturlig hører hjemme.

  [Les mer]

 • FREDAG 10.07.2015

  Leiejord – avgjørende for norsk matproduksjon

  Rapport om leiejordsandelen i norsk landbruk og drivepliktsbestemmelsen i jordloven.

  [Les mer]

 • TORSDAG 09.07.2015

  Kantksog viktig for villaks og sjøørett!

  Hvis du vil bidra til å ta vare på sjøørrett, villaks og livet i elva di – ja da kan du ta vare på eller gjenopprette en naturlig kantskog.

  [Les mer]