RSS

Nyheter

 • ONSDAG 17.12.2014

  Mulighetsmøter med landbrukskontorene i Sør-Trøndelag.

  I perioden september-november ble det tilbudt og gjennomført Mulighetsmøter med nesten samtlige landbrukskontor i fylket.

   

  [Les mer]

 • ONSDAG 17.12.2014

  Aktuelle tilskuddsordninger for beitelaga i 2015

  Beitelag kan nå søke om midler til fellestiltak i beiteområder i Sør-Trøndelag. Frist for søknadsomgangen i 2015 er satt til 15. februar. Vi minner også om søknadsfristen på tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Fristen er satt til 15. januar.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 16.12.2014

  Kunngjøring av tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2015

  [Les mer]