RSS

Nyheter

 • TORSDAG 02.07.2015

  Elever skal ha et trygt og inkluderende skolemiljø!

  Fylkesmannen har uttalt seg om utredningene "Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt miljø", som Kunnskapsdepartementet nylig sendte på høring. Vi støtter mange av tiltakene som blir foreslått i utredningen, men er også usikre på virkningen til noen av dem.

  [Les mer]

 • TORSDAG 02.07.2015

  Reindriftsavdelingen

  Reindriftsavdelingens kontor på Røros holder stengt i uke 28, altså 6.-10. juli. Kontoret vil deretter holde redusert bemanning ut juli måned.

  God sommer!

 • TORSDAG 02.07.2015

  Praktiseringen av jord- og konsesjonsloven i Sør-Trøndelag - Fylkesmannen som klageinstans

  Fylkesmannen har nå fått en rapport fra Landbruksdirektoratet som gir en oversikt over hvordan jord- og konsesjonsloven er praktisert i 2014.

  [Les mer]