RSS

Nyheter

 • ONSDAG 20.05.2015

  Nå kan du søke tilskudd til opprydding av søppel i strandsonen

  Lag, foreninger og bedrifter kan nå søke støtte fra Miljødirektoratet til tiltak mot marin forsøpling. Søknadsfristen er 15.juni 2015.

  [Les mer]

 • TIRSDAG 19.05.2015

  Høring - Forslag om vern av marine områder i Gaulosen og Rødberg

  [Les mer]

 • ONSDAG 13.05.2015

  Landbrukets kulturlandskapspris i Sør-Trøndelag 2015 – kom med forslag innen 15. juni!

  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har siden år 2000 delt ut ”Landbrukets kulturlandskapspris i Sør-Trøndelag”. Prisen består av et diplom og en pengegave på kr 20 000. Prisen kan gis til enkeltpersoner eller til lag og foreninger, og er ment som en påskjønning for en ekstraordinær innsats for landbrukets kulturlandskap i Sør-Trøndelag.

  [Les mer]