RSS

Nyhende

 • FREDAG 19.12.2014

  Styrking av beredskap for å møte problem i telenetta

  I kommunane sitt arbeid med risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS) må risiko for bortfall av teletenester (ekom) vere sentralt. Det er etablert ei ordning med prioritet i mobilnettet for kommunane og andre aktørar med beredskapsansvar.

  [Les meir]

 • FREDAG 19.12.2014

  Sluttrapport stat-næring Sogn og Fjordane

  Næringslivet i fylket med positive tilbakemeldingar på at regionale statsetatar, NHO og LO i fellesskap har møtt næringsaktørar til open dialog om dagsaktuelle tema.

  [Les meir]

 • FREDAG 19.12.2014

  Tilskot til fisketiltak

  I 2014 vart det løyva til saman 300 000 kr til fisketiltak for laks og sjøaure i Sogn og Fjordane. Fristen for å søke midlar for neste år er 15. januar 2015.

  [Les meir]

Følg oss på sosiale medium