RSS

Nyhende

 • TORSDAG 18.09.2014

  Verjesamlingar haust 2014

  Fylkesmannen har planlagt fleire samlingar, og alle verjer i Sogn og Fjordane vil få tilsendt invitasjon til å delta på samlingane. Andre som er interessert i å bli verje eller ønskjer å vite meir om kva det inneber å vere verje kan òg melde seg på ei av samlingane.

  [Les mer]

 • ONSDAG 17.09.2014

  Mudring og dumping ved Lutelandet

  Bergen Byggteknikk AS skal bygge kai ved Lutelandet i Fjaler kommune og søkjer Fylkesmannen om løyve etter ureiningsregelverket til mudring og dumping av massar

  [Les mer]

 • ONSDAG 17.09.2014

  Jølster prioriterer tettstad og næring

  Arealdelen til kommuneplanen for Jølster kommune har nyleg vore ute på offentleg ettersyn. Utvikling av tettstadene Skei og Vassenden og nye næringsareal er prioriterte tema i planarbeidet.  

  [Les mer]

Følg oss på sosiale medium