RSS

Nyhende

 • FREDAG 28.11.2014

  Helsetenestene i gang med elektronisk kommunikasjon

  26 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har innført elektronisk utveksling av helsemeldingar. Det sikrar elektronisk kommunikasjon mellom primærhelsetenesta i kommunane og Helse Førde.

  [Les meir]

 • TORSDAG 27.11.2014

  Kunnskapsbanken

  Vi har laga ein elektronisk kunnskapsbank til bruk ved offentleg sakshandsaming. Kunnskapsbanken er tilgjengeleg for alle, og målet er å betre rettstryggleiken for alle som har kontakt med forvaltninga.

  [Les meir]

 • TYSDAG 25.11.2014

  Naturmangfald i fare – hjelper det med kunnskap?

  Tapet av natur, artar og økosystem held fram, og det trengst ein stor innsats for å snu denne negative utviklinga. Fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal bloggar om naturmangfald i fare.

  [Les meir]

Følg oss på sosiale medium