Hopp til innhold
Hopp til menyen

Kvotejakt og lisensfelling

Rovviltbestandene reguleres ved jakt og felling. 

Kvotejakt  på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Direktoratet for naturforvaltning. Dersom det er nødvendig  å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Direktoratet for naturforvaltning åpne for lisensfelling. I likhet med skadefelling har lisensfelling til hensikt å begrense skade på husdyr og tamrein, men lisensfelling er ikke knyttet til konkrete skadesituasjoner. Lisensfellingsperioden varierer ut i fra den enkelte arts økologi og yngletid. 


RSS
 • Lisensfelling av bjørn i Hedmark 2015

  Miljødirektoratet har den 19.8.2015 åpnet opp for lisensfelling av bjørn i Hedmark høsten 2015. To bjørner kan felles mellom 21. august og 15. oktober.

  [Les mer]

 • Lisensfelling av ulv vinteren 2014-2015

  Rovviltnemndene i region 4 og region 5 fattet den 17. september vedtak om å åpne for lisensfelling av ulv utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Nemndene fattet vedtak om en kvote på 6 dyr, innenfor et nærmere angitt område. Lisensfellingsperioden starter 1. oktober.

  [Les mer]

 • Lisensfelling av jerv i Hedmark 2014/2015

  Rovviltnemnda i Hedmark har vedtatt lisensfelling av jerv i Hedmark. Til sammen 16 jerv tillates felt. Jaktstart for hele fylket er 10.9.2014. Lisensjakt på jerv krever lisens.

  [Les mer]

 • Lisensfelling av bjørn i Hedmark 2014

  Miljødirektoratet har den 19.8.2014 åpnet opp for lisensfelling av bjørn i Hedmark høsten 2014. To bjørner kan felles mellom 21. august og 15. oktober.

  [Les mer]

 • Ny kvote for lisensfelling av ulv

  Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemdene i region 4 og 5 sitt vedtak om ny kvote for lisensfelling av ulv. Jaktstart er 7. mars 2014.

  [Les mer]

 • Kvoten for lisensfelling av ulv er fylt

  Den opprinnelige kvoten for lisensfelling av ulv er fylt. For oppdatert informasjon om kvoter henvises det til telefonsvarerne for de respektive arter.

  [Les mer]

 • Ny kvote for lisensfelling av ulv i region 4 og 5

  I møte den 4. februar vedtok rovviltnemndene i region 4 og region 5 en tilleggskvote på 4 dyr. Jaktstart er satt til 7. mars.

  [Les mer]

 • Ingen kvotejakt på gaupe i 2014

  Miljødirektoratet stadfester rovviltnemndas anbefaling og åpner ikke for kvotejakt på gaupe i Hedmark i 2014.

  [Les mer]

 • Resterende kvoter lisensfelling jerv og ulv

  Pr. 10. januar gjenstår det fire jerv og tre ulver på kvotene for lisensfelling.

  [Les mer]

 • To brunbjørner er felt på lisensfelling i Hedmark 2013

  Årets lisensfelling av brunbjørn er nå slutt. To brunbjørner er felt i Hedmark i år.

  [Les mer]

1 2 > »

SMS-varsling for kvote og lisensfelling

Registrer deg her for å motta Fylkesmannens SMS-varsling og bli oppdatert om status om kvoter m.m. under pågående kvotejakt og lisensfelling. Les mer om tjenesten her.

Fylkesmannens vakttelefon

På Fylkesmannens vakttelefon for rovviltsaker - 970 29 840 - kan man ta kontakt f.eks. ved en skadesituasjon på husdyr/tamrein, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Rovviltnemnda i Hedmark

På rovviltnemnda sine hjemmesider kan du bl.a. finne forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark, saksframlegg og vedtak.