Hopp til innhold
Hopp til menyen

Snøskuterløyper og barmarksløyper i Finnmark - kart og GPS

Her finner du oppdatert løypekart for snøskuterløyper og barmarksløyper i Finnmark. Løypene er også nedlastbare til GPS. Kart over alle løypene finner du på www.nordatlas.no.

Snøskuter eller snøscooter
Merk at Fylkesmannen i Finnmark konsekvent skriver snøskuter som dette. Det har stor betydning for treff ved bruk av søkemotor som for eksempel Google eller internt på våre sider.
Forskrifter
Fylkesmannen har vedtaksmyndighet i saker om snøskuterløyper og barmarksløyper, og oppretter løyper etter forslag fra kommunestyrene. Løypene vedtas i form av særskilte forskrifter for den enkelte kommune. Fylkesmannen har laget en sammenstilling av gjeldende forskrifter i en egen artikkel.
 
Snøskuterløyper - kart
Snøskuterløyper for rekreasjonskjøring kan kun opprettes i Finnmark og Nord-Troms. I Finnmark er det totalt 5600 kilometer snøskuterløyper (også noen reservetraseer som vanligvis er stengt er inkludert i dette tallet).
 
 
Løypene i Finnmark er tegnet med to linjesymboler. Den ene er løyper oppkjørt med håndholdt GPS, den andre er løyper digitalisert fra inntegninger på kart (mye dårligere nøyaktighet).
 
Barmarksløyper - kart
Barmarksløyper kan kun opprettes i Finnmark og er gamle tradisjonelle ferdselsårer på barmark. I Finnmark er det totalt 770 km barmarksløyper.
 
Oppdatert kart over alle godkjente barmarksløyper i Finnmark (NordAtlas, vår internettkartløsning).
Bytt gjerne grunnkart til et med mer detaljer, stedsnavn mv. (se valgboks oppe til venstre).
 
Også her er løypene tegnet med to symboliseringer, en med høy nøyaktighet (gps eller ortofot) og en med lav nøyaktighet (digitalisert fra håndtegning på kart).
 
Det går år mellom hver gang det skjer endringer i barmarksløypenettet i Finnmark. De siste endringene har vært mindre reduksjoner i løypenettet som følge av at de første delene av løyper har fått status som veg. Merk at på kartet starter noen barmarksløyper midt i "ingenting". Det skyldes vanligvis feil i registreringen av vegnettet, ikke i barmarksløypene. Det går altså godkjent bilveg fram til der barmarksløypene starter.
 
GPS
Løypetraseene kan lastes ned i gpx-format, som er et merke-uavhengig lagrings/utvekslingsformat for GPS-data. GPSen vil oppfatte disse filene som tracklogger. Du kan åpne hele løypenettet i GPS-kartprogrammet på din datamaskin, men pga. begrensninger i tracklog-minnet i GPS-ene kan du kun laste opp et utvalg løyper av gangen. Se mer om dette i veiledningen under.
 
Vi gjør særlig oppmerksom på at nøyaktigheten for løypene er svært variabel. En god del løyper er fortsatt kun inntegnet fra kart i 1:50 000, og selv skuterløypene som er oppmålt med GPS kan varierere noen meter fra år til år i oppstikking. Det er altså ikke mulig å kjøre i blinde etter disse traseene! For brukerne av en løype er det alltid løypestikkingen som gjelder. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på unøyaktigheter i løypekartet, samt tracklogger med riktig trasé. Disse kan sendes til fmfijekn@fylkesmannen.no.  
 
En stor takk til Erik Sundland i Finnmarkseiendommen for konvertering mellom filformater!
 
 
Veiledning for import til GPS
Løypenettet for snøskuter er i utgangspunktet delt opp i over 700 små tracklogger. Hver logg dekker normalt bare et lite stykke av ei skuterløype. De vanligste håndholdte GPSer har en kapasitet på lagring av 15 tracklogger (lagra sporlogger) med maksimalt 500 punkter i hver logg. MERK at du kan lime sammen tracklogger på forhånd i MapSource for å utnytte kapasiteten maksimalt! For barmarksløypene er en tracklog vanligvis ei løype.

Oppskrift på import til Garmin GPS:
Last ned fila. Start MapSource, velg Fil-Åpne, endre filtype til "Alle filer (*.*)". Da skal .gdb/gpx-fila vises i vinduet. Åpne den. (Last helst ned siste versjon av MapSource før du begynner, se under Hjelp i Mapsource).

  1. Velg pekeredskapet (pila, selection tool) og klikk på de løypene du vil overføre til GPSen. Hver løypedel du klikker på blir gul. Dersom du holder skift-tasten nede samtidig som du klikker, klarer du å merke flere løypedeler. Du kan også merke alle løyper innenfor et område ved å klikke og dra ut en firkant.
  2. Når du har klikket samlet 15 (noen nyere gps-er kan sikkert ta flere, se i manualen) løypedeler på denne måten, trykker du ctrl-tasten og c-tasten samtidig, åpner MapSource en gang til (du trenger ikke å lukke først) og trykker ctrl-tasten og v-tasten samtidig. De valgte løypene blir limt inn i det nye MapSource-vinduet.
  3. Nå har du fanget de 15 løypedelene og kan enkelt overføre dem til GPSen ved å laste dem opp fra det siste MapSource-vinduet du åpnet.

Tips: Dersom du får melding om at sporloggen er full, har du trolig kun tømt aktiv sporlogg og ikke tømt minnet for lagra sporlogger.

Andre GPS-merker: Importer gpx-fila til ditt GPS-program.

Publisert: 05.02.2013 Sist endret: 08.01.2014

Kontaktpersoner

Jan Erik Knutsen
Tlf. 78 95 03 14